Jason Statham ezt a szállítást nem vállalná – Bevezetés a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe III.

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2019.09.12 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási témájú blogcikksorozat harmadik részében egy különösen fontos tevékenységet, a hulladékszállítást ismertetjük.

A szállítás definíciója végtelenül egyszerű: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

Ebből következik, hogy ha a hulladék mozgatása telephelyen belül történik – még ha erre szállítójárművel is kerül sor –, az nem minősül hulladékszállításnak.

A korábbi cikkek alapján magától értetődő, hogy hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: engedély) alapján lehet szállítani.

Nem szükséges engedély, ha

  1. a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja,
  2. a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,
  3. a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja, vagy
  4. a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon képződő, elkülönítetten gyűjtött azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben, környezetveszélyeztetést kizáró módon – nem üzletszerű szállítás keretében – a jogszabályi előírások betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja.

Ez utóbbi esetben további előírás, hogy a szállításról az átadó elektronikus tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt közvetlenül, papíralapú tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt 48 órával igazolható módon, megfelelő részletességgel köteles tájékoztatni az átvevőt.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hulladékbirtokos felelős azért, hogy a hulladékot arra engedéllyel rendelkező szállítónak adja át.

A hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért azonban már a hulladék szállítója a felelős.

Ebből adódóan a szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

A veszélyes hulladék szállítása során a hulladékot – elektronikus formában is kiállítható – nyomtatvánnyal kell ellátni.

Lényeges előírás, hogy a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie, vagy ezen tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat szükséges foglalkoztatni.

Engedélyezési szempontból további fontos előírás, hogy a hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelemére, előkezelésére, hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja