Kapcsolattartás szabályozása iránti per változása az új Pp.-ben

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Török Ingrid | 2021.02.04 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2021. január 1. napjától érvénybe lépő módosítások értelmében változott a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) szülői felügyelettel kapcsolatos perek fejezete.

A módosítás értelmében a szülői felügyelettel kapcsolatos perek kiegészültek a kapcsolattartás szabályozását érintő perekkel, így kitöltve egy eddig nem szabályozott joghézagot.

A Pp. szerint kapcsolattartási peren a kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartás megváltoztatása, valamint a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránt indított pert kell érteni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Tulajdonosi generációváltással megújul az Ecovis – Az új generációs tulajdonosi kör személyes történetekkel mutatkozik be

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránti kereset önállóan nem, kizárólag házassági perben vagy szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben terjeszthető elő. A kapcsolattartás megváltoztatása iránti peren olyan pert kell érteni, ahol a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, így a kapcsolattartás megváltoztatását a bíróságtól lehet kérni.

Abban az esetben tehát, hogyha nincsen folyamatban házassági vagy szülői felügyelettel kapcsolatos per, akkor a kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartási jog megvonása vagy korlátozása a gyámhatóság hatáskörébe tartozik.

A fenti változtatások oka az, hogy a jogalkalmazói visszajelzések alapján felmerült az igény a kapcsolattartásra vonatkozó, a korábbi szabályok szerinti a gyámhatóság és a bíróság közötti megosztott hatáskörnek oly módon történő megváltoztatására, amely kibővítené a kapcsolattartási ügyekben a bíróság hatáskörét. Ez a módosítás különösen indokolt volt azokban az esetekben, ahol a kapcsolattartás tárgyában korábban is a bíróság döntött, és a felek ennek megváltoztatását kérték.

Korábbi gyakorlat alapján a kapcsolattartás megváltoztatása akkor tartozott a bíróság hatáskörébe, ha a kapcsoltatás kérdésében a bíróság döntött, és a fél a kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül kérte.

Pp. szabályozza kapcsolattartási perekkel kapcsolatosan azt is, hogy ilyen perrel egyidejűleg, gyermektartási igény nem terjeszthető elő. Ennek indoka pedig az, hogy a jogalkotó elejét kívánta venni annak, hogy a kapcsoltatás megváltoztatásának kezdeményezését a fél által fizetendő gyermektartási díj összegének csökkentése motiválja.

Amennyiben kapcsolattartás témájában, vagy más családjogi témában problémája merülne fel, keresse bátran az ECOVIS Hungary Legal csapatát, állunk rendelkezésére!

INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning

Ingatlanközvetítés, Ingatlantranzakciók adó- és illetékvonzatai, Termőföld tulajdonjogának megszerzése és a földhasználat, Társasházi tetőtér beépítések jogi problematikája
Videókonferencia (Videók hossza: 556 perc)

Oktatók: Dr. Jean Kornél, Dr. Kálmán Kinga, Dr. Zalavári György
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja