Ki lehet a gyermek gyámja?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Palotai-Farkas Tímea | 2021.10.28 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll, melyek egymást kizáró jogintézmények. Gyám kirendelésére csak akkor kerül sor, ha a kiskorú nem áll szülői felügyelet alatt. Ennek oka lehet, ha mindkét szülő meghalt, mindkét szülő felügyeleti jogát megszüntette a bíróság, vagy a felügyeleti joguk szünetel. A gyám gondozza, neveli a felügyelete alatt álló kiskorút, emellett kezeli vagyonát, és törvényes képviselőjének minősül. 

A gyermek gyámja az a nagykorú személy lehet, akivel szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn, és a gyámi tisztséget vállalja. Nem rendelhető gyámul az a személy,

  • aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll;
  • aki szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
  • akinek szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették;
  • akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy
  • akit a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt.

A gyámság elsősorban azt illeti meg, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy végintézkedésben gyámul megnevezett. Ha a szülők eltérő gyámot neveznek meg, illetve ha az egyik szülő azt a személyt zárta ki a gyámságból, akit a másik szülő gyámul nevezett, a kiskorú gyermek érdekeinek figyelembevételével a gyámhatóság dönti el, melyik rendelkezés érvényesüljön.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha a szülő által nevezett gyám a gyámságot nem vállalja, a gyámság gyakorlásában akadályoztatva van, vagy a kiskorú érdekét veszélyeztetné a kirendelése, illetve a fenti okok valamelyike miatt nem viselhet gyámságot, akkor a gyámhatóság egy arra alkalmas hozzátartozót vagy olyan személyt rendel ki gyámul, aki a gyermek gondozásában, nevelésében korábban már részt vállalt. 

Nem rendelhető ki gyámul olyan személy, aki ellen a 14. életévét betöltött gyermek alapos okból kifejezetten tiltakozik. A gyámrendelés során a kiskorú véleményét – korára és érettségére tekintettel – megfelelő súllyal veszi figyelembe a gyámhatóság.

Amennyiben van olyan személy, akinél a gyermeket a gyámhatóság vagy bíróság határozata alapján ideiglenes hatállyal vagy véglegesen elhelyezték, illetve családjába fogadta, akkor a gyermek gyámjaként kötelezően őt kell kirendelni.

A fentieken túl létezik a gyermekvédelmi gyámság intézménye, amely alá a kiskorú akkor kerülhet, ha 

  • a gyámhatóság ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el a gyermeket, és pert indított a szülői felügyelet megszüntetése iránt, 
  • a gyermek szülei hozzájárultak a gyermek ismeretlen személy által történő örökbefogadásához, 
  • a gyermek szülei ismeretlen helyen tartózkodnak, a gyermek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény, valamint a menedékjogról szóló törvény szerint kísérő nélküli kiskorúnak minősül, vagy a szülők bármilyen más okból nem gyakorolják szülői felügyeleti jogukat, és egyik esetben sem lehetséges családbafogadó gyám kirendelése, 
  • a gyámhatóság nevelésbe vette a gyermeket.

A gyermekvédelmi gyám minden esetben a gyermek törvényes képviselője, viseli az ehhez kapcsolódó jogokat és kötelességeket. Feladatait a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal létesített közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló munkakörben látja el. Ebből eredően gyermekvédelmi gyám akkor is kirendelhető, ha kifejezetten nem vállalja a tisztséget.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Érdemes tudni, hogy ha olyan kiskorúról szerzünk tudomást, aki nem áll szülői felügyelet alatt, annak tényét – függetlenül attól, hogy nem vagyunk a közeli hozzátartozói – a gyámhatóságnak bejelenthetjük. A bejelentés megtételére a kiskorú közeli hozzátartozói és gondozói kötelesek, azonban ha ők elmulasztják, vagy a kiskorúnak nincsenek hozzátartozói, a gyámrendelés szükségességét bárki bejelentheti. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja