Kirakhat a főbérlő? Mit tegyünk, ha cégünk nem tudja fizetni a bérleti díjat?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.06.08 | Ingatlan

A bérlők egyik legnagyobb félelme az, hogy amennyiben nem tudják fizetni a bérleti díjat, akkor a bérbeadó egyik napról a másikra kiteheti őket a bérelt helyiségből, a zárat lecseréltetheti, és az üzletmenet folytatását azonnal meg kell oldani. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket járjuk körül a jelen írásban.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a bérleti jogviszony Szent Grálja a bérleti szerződés. Figyeljünk arra, hogy a beköltözéskor mindenképpen írjunk alá szerződést, az ugyanis nemcsak a bérbeadó, hanem a bérlő érdekeit is szolgálja és védi. A bérleti szerződés gyakran tartalmaz a bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket, ezeket mindig kellő alapossággal át kell tanulmányozni aláírás előtt.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A hatályos jogszabályok a bérleti díj nemfizetése esetén úgy rendelkeznek, hogy ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre való figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban felmondással élhet.

Ennek megfelelően tehát a bérleti díj nemfizetése nem jelenti a bérleti jogviszony azonnali megszűnését. Célszerű azonban a fizetési nehézségek felismerése esetén felvenni a kapcsolatot a főbérlővel és tisztázni vele, hogy milyen fizetési könnyítéseket tart lehetségesnek:

  1. Fizetési haladék: adott esetben kérni lehet, hogy a bérleti díj megfizetésére egy meghatározott időtartamra adjon haladékot a főbérlő. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a haladék végén valamennyi hátralékos díjat meg kell fizetni.
  2. Csökkentett összegű bérleti díj fizetése: időszakos vagy végleges kedvezmény lehet, amelynek időtartama alatt kevesebb bérleti díjat kell fizetni.
  3. Részletfizetés: önállóan vagy akár egy másik fizetési könnyítéssel kombinálva is elképzelhető lehet az ideiglenes fizetési nehézség kiküszöbölésére.

A fenti lehetőségek esetén mindenképpen javasoljuk a bérleti szerződés módosítását is a későbbi viták elkerülése érdekében.

Amennyiben nem történik meg a helyzet rendezése a felszólítás ellenére sem, úgy a bérbeadó a szerződés felmondása esetén az adott kaucióból kielégítheti igényét, vagy akár fizetési meghagyást is kezdeményezhet az elmaradt bérleti díj vonatkozásában. Egy dolgot sose felejtsünk el, a birtokosnak – mivel a szerződés alapján jogosult egy ingatlant használni – a jogszabályok még a tulajdonossal szemben is védelmet nyújthatnak! Ezért is fontos a szerződés!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja