Költségátalány a felszámolási eljárásban

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Édes Fanni | 2021.09.30 | Követeléskezelés

A többször módosított csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2021. július 1. napjával újabb módosítás keretében egészült ki. Alábbi cikkünkben a felszámolási eljárásra vonatkozó változásokat tekintjük át. 

Az eddigi gyakorlat szerint mindazok, akik a felszámolási eljárásban az adóssal szemben fennálló követeléseiket a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket a felszámolási eljárás megindításáról szóló végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelenthetik be a felszámolónak. A hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára – a bírósági ügyszámra hivatkozással – befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A Cstv. legfrissebb módosításával 2021. július 1. napjával a hitelezői követelések nyilvántartásba vételéért fizetendő díj módosul, és a törvény a fentieken túl költségátalány megfizetését írja elő a hitelezők részére. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A költségátalányt a hitelezők – és a zálogjogosult, az alzálogjog jogosultja, továbbá a zálogjogosulti bizományos – a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napos határidőben fizetik meg a felszámolónak.  A költségátalány összege a hitelezői követelés tőkeösszegének 0,5%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint. A költségátalány megfizetésére a Törvényszék a felszámolást elrendelő végzésben hívja fel a hitelezőket, akik az összeget a felszámoló pénzforgalmi számlájára fizethetik meg, a bírósági ügyszámra hivatkozással. Fontos, hogy a költségátalány megfizetését a felszámoló részére igazolni is szükséges. 

A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A költségátalány felhasználását a felszámoló iratokkal, számlákkal alátámasztva igazolja a közbenső mérleghez csatolt szöveges jelentésében, illetve zárójelentésében.

Ha bejelentett követelést a felszámoló elismeri, de a jogosult nem kívánja a követelt tőkeösszeg 1%-ának megfelelő összeget az elkülönített számlára befizetni, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2000 forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. 

A Cstv. 2021. júliusi módosításának célja a hitelezői követelések regisztrációs díjának aktualizálása, illetve az ún. behajthatatlansági igazolás kiadásáért költségtérítés fizetése a felszámoló részére. A költségtérítés a felszámoló kiadásait (pl. postaköltségét) fedezi a bejelentett követelés elismerésével és az igazolás kiadásával összefüggésben.  

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Fontos gyakorlati információ, hogy csakis azokban az ügyekben kell a 0,5% költségátalányt megfizetni, ahol a felszámolást elrendelő végzés 2021. július 1. napja után vált jogerőssé. 

Végezetül azt is érdemes megemlíteni, hogy amennyiben a felszámolási eljárás során a költségátalány nem került teljes mértékben felhasználásra, a felszámoló a zárómérlegben kezdeményezi a hitelezők részére történő visszafizetést a befizetés arányában.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja