Kötelező a Cégkapu használat. És van kivétel?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.01.04 | Cégjog

Jelen cikkünkkel kívánjuk felhívni a figyelmet a Cégkapu szolgáltatással kapcsolatban felmerült halasztásra, illetve egy átmeneti időszak bevezetésére. A jogalkotó az Ügyfélkapuról való elektronikus átállást egy átmeneti időszak bevezetésével kívánja egyszerűbbé, gördülékenyebbé tenni a cégek számára.

Az újdonság részletezése előtt azonban tisztázzuk, hogy tulajdonképpen mi is az a Cégkapu. A Cégkapu egy közös elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező egy helyen könnyedén férhet hozzá az adott cég hivatalos levelezéséhez. A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (a továbbiakban: „Cégkapumegbízott”) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak. A Cégkapuban az adminisztrációt végző Cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „e-ügyintézési tv.”) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentum küldés/fogadás. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szól.

A Cégkapu használata ugyan 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezeteknek, de a jogalkotó átmeneti időszakot vezet be adóügyekben a 2018-as évre vonatkozóan.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A jogalkotói tájékoztatás szerint a Cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek – ide nem értve az egyéni vállalkozókat – elektronikus ügyintézésére a jogszabály kizárólag arra vezet be átmeneti időszakot, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: ”NAV”) kapcsolatot tartsanak. Vagyis a gazdálkodó szervezetek adóügyeikben idén még a megszokottak szerint, képviselőik ügyfélkapu-tárhelyén keresztül is kapcsolatba léphetnek a NAV-val, azonban január 1-jétől minden más hivatalos ügyüket a Cégkapun keresztül kell intézniük. Az egyéni vállalkozók továbbra is az Ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra.

Az egyéni vállalkozások, illetve a cégek adóügyeiket továbbra is a lehető legkényelmesebben, elektronikusan intézhetik és használhatják még az Ügyfélkaput. A gazdálkodó szervezetek jelentős többsége elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, amihez csak ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhely szolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van szükség.

Az e-ügyintézési tv. 108. § (6a) bekezdése alapján 2018. január 1-től december 31-ig tartó átmeneti időszakban a cég választhatja meg, hogy Cégkapun vagy Ügyfélkapun kíván az adóhatósággal kommunikálni. A NAV kizárólag az adózótól a Cégkapun keresztül érkezett ügyekben küldi a válaszüzenetet a Cégkapun keresztül, minden más esetben az Ügyfélkaput használja.

A Cégkapuval kapcsolatos anyagok, a regisztráció folyamatának részletes leírása, felhasználói kézikönyve és a szolgáltatás hatékony kezeléséről készült leírás már elérhető online.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja