Közös tulajdonban álló földek használatának rendezése

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.05.23 | Ingatlan

Az osztatlan közös tulajdonba tartozó termőföldek (a továbbiakban: föld) használati rendjének kialakítására vonatkozó szabályok a jogbizonytalanság megszüntetését, a földhasználat földhasználati nyilvántartásba való bejegyzésének megkönnyítését és a használati viszonyok átláthatóságát szolgálja.

A közös tulajdonban álló földek használatának módját a tulajdonostársaknak szabályozniuk kell, máskülönben az rendezésre kerül a hatóság által. Így ha nem akarjuk megvárni tulajdonosként, hogy helyettünk döntsék el, hogyan kerüljön használatra a földünk, tanácsos a többi tulajdonostárssal leülni és megállapodni a föld használatának rendjéről.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

Egy ilyen használati rendet szabályozó megállapodást írásba kell foglalni, és a megállapodás elfogadása már nem is tűnik annyira elérhetetlen célnak, tekintettel arra, hogy a törvény már nem követeli meg az egyhangúságot a tulajdonostársaktól, hiszen ahhoz alapesetben a tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti többségének a döntése szükséges.

További könnyebbséget jelent, hogy a törvény szabályozza azokat az eseteket, amelyekben a tulajdonostárs hozzájárulását megadottnak kell tekintetni, hiszen az életben nem mindig valósul meg az a kívánságunk, hogy a tulajdonostársak döntései rendelkezésünkre álljanak. Ilyen eset, ha például a  tulajdonostárs személye bizonytalan (meghalt), lakcíme, tartózkodási helye ismeretlen, vagy az ajánlatnak – amit a használati megállapodás kapcsán postai úton megküldünk neki – sikertelen a kézbesítése, vagy az illető 30 napon belül arra se méltat bennünket, hogy reagáljon a kezdeményezésünkre.

A használati rendet szabályozó megállapodásban a tulajdonostársak tulajdoni hányadának megfelelő vagy attól eltérő mértékű terület használatában is meg lehet állapodni. A megállapodáshoz kell még egy hiteles térkép is, amely bármelyik földhivatalnál beszerezhető, és amelyen ábrázolásra kerül a kialakított használati rend.

Az a tulajdonostárs, aki a használati megosztásról szóló megállapodás szerint a földet vagy annak egy meghatározott részét használja, köteles a föld használatát bejelenteni a földhasználati nyilvántartásba. Abban az esetben, ha tulajdonosként nem vesszük a fáradságot és nem alakítunk ki egy használati rendet a többi tulajdonossal a földünkön, és az ingatlanügyi hatóság megállapítja a földhasználati nyilvántartás adatai alapján, hogy nincs bejegyzett földhasználó, 30 napos határidővel felhív minket, tulajdonosokat a használati megosztásról szóló megállapodás megkötésére és a földhasználat bejelentésére.

Ha ennek nem teszünk eleget, az ingatlanügyi hatóság a határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara területi szervét.

A Kamara területi szerve az ingatlanügyi hatóság értesítésétől számított 60 napon belül a költségünkre, sorsolás útján állapítja meg a közös tulajdonban álló föld használati rendjét. Ez esetben a sorsolás eredményéről szóló jegyzőkönyv helyettesíti a használati megosztásról szóló megállapodást.

A sorsolás útján megállapított használati rend 5 évig hatályos, azonban ha ez nekünk nem tetszik, akkor lehetőségünk van arra, hogy a sorsolást követően a használati megosztásról megállapodjunk, és az annak megfelelő földhasználatot a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztessük. Ez esetben a sorsolás útján megállapított használati rend hatályát veszti.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja