Külföldi követelés behajtása gyorsan és egyszerűen? Mutatjuk!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.05.17 | Követeléskezelés

Sokszor fordul elő hazai ügyfeleink körében az a szomorú tény, hogy külföldi partnereiknek való szolgáltatásaik teljesítése után nem kapják meg a szolgáltatás után járó megfelelő ellentételezést. Az ilyen esetekben kiváló megoldást jelenthet az európai fizetési meghagyásos eljárás, amely alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosultak rendelkezésére, s amely egy formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárást jelent, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló, lejárt pénzkövetelések érvényesítését. Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról, legfontosabb részeiről az 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szól (a továbbiakban: Rendelet).

Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a Rendelet kizárólag az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, Dánia kivételével. Az olyan eljárási kérdésekben pedig, amelyekről a Rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (a továbbiakban: Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (a továbbiakban: Pp.) – kell alkalmazni.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az egyik legfontosabb jellemzője az európai fizetési meghagyásos eljárásnak tehát az, hogy kifejezetten a határon átnyúló ügyekre alkalmazandó. Ez előfeltétele is az eljárás megindításának. Az adott ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Magyarországon a bíróságok helyett az eljárásra a közjegyzőknek van kizárólagos hatásköre.

Az eljárás kérelemre, a Rendelet mellékletében található „A” formanyomtatvány kitöltésével és a közjegyzőhöz való benyújtásával indítható meg. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető. Magyarországon az európai fizetési meghagyásos eljárás ügyintézése papír alapon történik.

Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén magyar nyelven mindenképp ki kell tölteni a formanyomtatványt, emellett pedig a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére.

Fontos megjegyezni, hogy az eljárás megindításához eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének a 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint.

Abban az esetben, ha a közjegyző a formanyomtatványt alakilag is rendben találja, úgy a Rendelet mellékletében található „E” formanyomtatvány alkalmazásával a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást.

Ha az európai fizetési meghagyásos eljárásban, a kérelemre ellentmondással él a kötelezett, akkor az eljárás perré alakul – magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság előtt. Természetesen annak a lehetőségét sem szabad kizárni, hogy külföldi bíróság előtt kell igényeinknek érvényt szerezni.

Ha az alperes nem nyújtott be ellentmondást, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik, amit a közjegyző a „G” formanyomtatvány kiállításával állapít meg.

Amennyiben Ön is rendelkezik külföldi követeléssel és emiatt gyors és hatékony megoldására van szüksége, úgy keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja