Külföldön élek, de fel akarom bontani Magyarországon kötött házasságomat! Mit tehetek?

Szerző(k): Dr. Puskás Attila , Dr. Gaál Barnabás | 2019.01.03 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Manapság nem ritka eset, hogy magyar állampolgárok a házasságkötést követően külföldre utaznak és ott telepednek le. Sajnos egyre gyakoribb az is, hogy a házastársak kapcsolata megromlik, és végül a házasság felbontása mellett döntenek.

Külföldön élő és külföldi lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező házastársak esetében azonban mindig vizsgálandó kérdés, hogy a házasságuk felbontására mely ország bírósága rendelkezik joghatósággal, azaz mely ország jogszabályai alkalmazandóak. Különösen összetett a kérdés akkor, ha a házasságból gyermek is született.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Külföldön élő magyar állampolgárságú házastársak esetén, az alkalmazandó jog tekintetében irányadó nemzetközi jogi rendelkezések szerint a házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira – ideértve a házastársi névviselést, valamint a házassági vagyonjogi megállapodást is – az a jog az irányadó, amely az elbírálás idején a házastársak közös személyes joga.

Az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek állampolgára. Ezért mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a házasfelek személyes joga annak az államnak a joga-e, amelynek állampolgára is egyben. Ha valakinek több állampolgársága van, és egyik állampolgársága magyar, személyes joga a magyar jog.

Amennyiben a házasságból gyermek szültetett, úgy a szülő és gyermek közötti családi jogi jogviszonyokra a gyermek személyes joga irányadó.

A vonatkozó szabályozás szerint annak a házasságból született gyermeknek az esetében, akinek állampolgársága magyar, családi jogállására, illetőleg a közte és szülői között fennálló családi jogi jogviszonyokra – a tartási kötelezettséget ide nem értve – a magyar jogot kell alkalmazni, ha az a gyermekre nézve kedvezőbb.

A házassági bontóperek esetében lényeges, hogy a házasság felbontásakor a feleknek szükség szerint rendelkezniük kell a házastársi vagyonközösségről is. Az ilyen kettős természetű perek esetében fontos alaposabban megvizsgálni a joghatósági szabályokat, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a házasság felbontásával kapcsolatos járulékos kérdések tekintetében más-más joghatósági szabályok érvényesülnek.

A vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás kimondja, hogy személyi állapotot érintő eljárás tekintetében magyar állampolgárok esetén a magyar bíróság rendelkezik joghatósággal. Tehát annak ellenére, hogy a házastársak lakóhelye és szokásos tartózkodási helye külföldön található, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vizsgálatát követően megállapítható, hogy a házassági bontóper Magyarországon megindítható, tekintettel arra, hogy magyar állampolgárok személyi állapotát érintő eljárásban magyar bíróság minden esetben eljárhat.

Fontos megjegyezni, hogy habár házassági vagyonjogot érintő perben a joghatósági szabályok eltérőek, ilyen perekben a magyar bíróság akkor járhat el, ha a házassági vagyonjogi pert személyi állapotot érintő eljárás keretében indítják meg.

A fentiek alapján tehát, amennyiben a házas felek a házasság felbontása mellett a házassági vagyon megosztása iránti eljárást is magyar bíróság előtt kívánják rendezni, úgy azokat ugyanazon perben célszerű megindítani.

A fent részletezett főszabály azonban nem zárja el a házastársakat attól a lehetőségtől, hogy a házasságuk felbontása, valamint a házassággal kapcsolatos vagyonjogi perük tekintetében jog megválasztásával élhessenek, ugyanis számukra ezt az európai uniós szabályozás lehetővé teszi akként, hogy kimondja, hogy a házastársak megállapodhatnak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog kiválasztásáról. Lényeges, hogy az alkalmazandó jog kiválasztása esetén a felek megegyezése szükséges.

Családjoggal kapcsolatos kérdésekben forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.