Lemondani a tulajdonomról mielőtt megkaptam a vételárat? Még mit nem…

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.01.18 | Ingatlan

Az ingatlan adásvételek megkötése során gyakorta felmerül az igény, hogy az eladó már a szerződés megkötésekor, külön okiratban járuljon hozzá a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez, és ezt tegye ügyvédi letétbe. A bejegyzési engedély ügyvédi letétbe helyezése bevett módszer az ügylet biztonságos és kényelmes lefolytatására. Az érthetőség kedvéért azonban tisztázzuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ügyvédi letétre.

Az ügyvédi letét legfontosabb szabályait az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (frissített hivatkozás!) és a Magyar Ügyvédi Kamarának a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 03.) MÜK szabályzata tartalmazza.

Mi lehet az ügyvédi letét tárgya? Lehet pénz, pénzhelyettesítő eszköz, értékpapír vagy értékkel bíró egyéb vagyontárgy, ha annak van forgalmi értéke és hatósági engedély nélkül birtokban tartható. Ugyanakkor nem lehet a letét tárgya például élő állat, romlandó, vagy csak engedéllyel birtokolható ingóság (például: egy lőfegyver).

Milyen célt szolgál az ügyvédi letét? Szerepe elsősorban az, hogy elősegítse a szerződéses kötelezettségek teljesítését. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése során alapvetően két oldalról tudjuk megközelíteni a biztosítandó érdekeket.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az eladói oldalon az ingatlan tulajdonjogának az ügylet sikerességétől függő átengedése, illetve a vételár megfelelő időben történő teljesítése merül fel, míg a vevői oldalon az ingatlan tulajdonjogának tehermentes megszerzése és a megfelelő időpontban történő birtokbavétel említhető.

A vevő is igazolhatja teljesítőképességét azzal, hogy a vételárat előre ügyvédi letétbe utalja, az eladó pedig ennek tudatában nyugodtan teljesítheti például tehermentesítési kötelezettségeit, amelynek igazolását követően megkaphatja a letett vételárat.

Ha nem azonnali fizetés történik, hanem a vételár teljesítésére több részletben kerül sor, az ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt az eladó az adásvételi szerződésben még nem adja meg, hanem külön okiratba foglalva ügyvédi letétbe helyezi, azzal, hogy azt a letétkezelő csak a hátralékos vételárrészlet(ek) maradéktalan teljesítésének igazolását követően jogosult, illetve köteles kiadni a letétből, és benyújtani azt az illetékes ingatlanügyi hatósághoz.

Az eladónak ekkor tehát nem kell még egy alkalommal a tulajdonjog bejegyzésének engedélyezéséről külön nyilatkoznia, hanem újabb találkozó nélkül, a vételár megfizetésének hitelt érdemlő igazolása után az ügyvéd köteles ezt a letétből a földhivatalhoz benyújtani.

Más szempontból a vevő számára is megnyugtató a letétbe vett okirat, hiszen így biztos lehet abban, hogy a vételár teljesítése után nem kell külön pert indítani a tulajdonjogának bejegyzéséhez nélkülözhetetlen okirat pótlása érdekében még akkor sem, ha az eladó később már nem működik együtt a vagy csak egyszerűen már nem található meg.

Összességében tehát a bejegyzési engedély előzetes letétbe helyezése biztosítja egyfelől azt, hogy az eladó tulajdonjoga csak a vételár kifizetésével kerül átengedésre, másfelől a vevő számára is biztosítékot jelent a tulajdonjog bejegyzésére tekintettel, ha a vételárat megfelelően megfizette.

Ha Ön sem szeretne egy felesleges jogvitába keveredni egy esetleges adásvételi jogügylet során, úgy érdemes az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez fordulnia segítségért!

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja