Maga ellen fordul-e a hatóság?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.04.25 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Jelentős anomáliákat okozhat a 2017. január 1-jével életbe lépett újabb átalakítás a közigazgatásban.

Mint ismeretes, több központi költségvetési szerv megszüntetésre került, mely megszüntetési hullámnak áldozatul esett a környezetvédelmi csúcshatóság, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) is.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Önmagában az OKTF megszüntetése nem okozott volna problémát, a jogutódja azonban az a Pest Megyei Kormányhivatal lett, amely hatóság elsőfokú környezet- és természetvédelmi döntéseit korábban épp az OKTF bírálta felül másodfokon.

Így 2017. január 1-jétől a környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú eljárások során előállt az a skizofrén és alkotmányossági szempontból is rendkívül aggályos helyzet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal – mint környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú ügyekben egyedüli országos hatáskörű szerv – a folyamatban lévő ügyekben – átmeneti szabály nem lévén – maga bírálja el az általa hozott elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket.

Az ilyen jellegű eljárás a jogorvoslati jogot tulajdonképpen kiüresíti, továbbá vélhetően alkotmányos alapjogot is sért.

Sérti továbbá az eljárás a Ket. szerinti, a tisztességes ügyintézéshez való jogot is.

A kialakult helyzetet erősíti és támogatja a Ket. azon előírása is, mely szerint kizárási ok fennállta esetén, ha nincs kijelölhető másik, azonos hatáskörű hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.

Ebben az esetben a kizárással érintett hatóságnak mindössze annyit kell tenni, hogy az ügyfelet értesíti a kizárás fennállásáról, és tájékoztatja az irányadó eljárási rendről.

Majd élve a joghézag kínálta lehetőséggel, elbírálja a saját határozatával szemben benyújtott fellebbezést.

Nem kétséges, hogy mi lesz az eljárás végeredménye!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja