Már megint jelenteni kell a NAV-nak …

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.02.15 | Cégjog

A 2018-as év eddig rengeteg új jogszabályt és kötelezettséget hozott el számunkra, és jelen cikkünkben is szeretnénk egy új, adott esetben bírságolható kötelezettségre felhívni a figyelmet, amelynek ismerete elengedhetetlen a gazdasági társaságok számára. A 2017. évi CL. törvény, vagyis az új adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: „Art.”) 1. sz. melléklet 1.24. rendelkezése értelmében 2018. január 1-jétől a cégbírósági bejegyzésre kötelezett személyeknek írásban kell bejelenteniük a külföldi pénzintézetnél vezetett érvényes bankszámláikat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) felé. A bejelentési kötelezettség a külföldi pénzintézet nevére, a számlaszámra, valamint a számlanyitás/-zárás dátumára is vonatkozik.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje meglévő számlák esetében 2018. január 31. volt, egyébként pedig a számlanyitást/-zárást követő 15 napon belül kell ezt megtenni.

Manapság már számos lehetőség áll a NAV rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy a külföldi bankszámlákkal kapcsolatos adatokhoz hozzájuthasson. Az Európai Unió tagállamai közötti pénzügyi számlákkal kapcsolatos automatikus információcsere, valamint adó-megállapítási jogsegély lehetősége, továbbá az OECD nemzetközi információcsere rendszer és mindezek mellett bizonyos kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmények is lehetőséget biztosítanak az országok közti adatszolgáltatásra. Így a NAV már rendelkezik adatokkal a bankszámlák kapcsán, ezért nem érdemes eltitkolni az esetleg meglévő külföldi számlákat.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy esetleg hiányos teljesítése esetén, a NAV 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az érintett adózót. Amennyiben a gazdasági társaság a NAV hiánypótlási felhívását követő 15 napon belül sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek, akkor 100 ezer forint a bírság, ha újabb 15 napos hiánypótlási határidő telik le eredménytelenül, akkor pedig újabb 500 ezer forint.

Tekintettel arra, hogy a fenti rendelkezés azon társaságokra vonatkozik, melyek üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a hazai cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathatnak, így arra csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:89. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaságok kötelesek.

Amennyiben tehát egy gazdasági társaság külföldi érvényes bankszámlával rendelkezik, vagy éppen új bankszámlát nyit külföldön, úgy a fent említett esetleges szankciók elkerülése érdekében szükséges a határidőben történő bejelentésről gondoskodni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja