Másodállás a járvány ideje alatt?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Sándor Géza | 2020.03.26 | Munkajog

A koronavírus okozta járványügyi helyzetből eredő gazdasági károk mérsékelése céljából számos munkáltató vezet be a munkaszervezést érintő intézkedéseket, amely – sok esetben a munkavállalókkal kötött megállapodás következtében – a munkavállalók munkaidejét és bérezését jelentősen érinti. Ezzel párhuzamosan az is tapasztalható, hogy amelyik vállalkozásnak lehetősége van, az elindítja vagy fokozza a webshopon keresztüli értékesítését. Ennek következtében jelentős mértékben megnövekedett a futárszolgáltatás és a futárok iránti kereslet, amely tevékenység, mint másodállás, egyre szélesebb körben terjed el, hiszen a munkavállalók így legalább részben pótolni tudják kiesett jövedelmüket.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) – a vezető állású munkavállalók kivételével – nem zárja ki, hogy a munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. Ugyanakkor az Mt. általános magatartási követelményként fogalmazza meg, hogy a felek kötelesek a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során együttműködni, és kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges, illetve, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Ha a munkavállaló az újabb munkaviszony létesítésére vonatkozóan fennálló bejelentési kötelezettségét megszegi, akkor az súlyos kötelezettségszegésnek minősül, amely – különösen, ha a munkáltató versenytársánál helyezkedik el – a munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését is maga után vonhatja.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Amennyiben a munkavállaló normál körülmények között vállal nem versenytársnál másodállást, és arról kellő időben tájékoztatja a munkáltatóját, akkor a munkáltató – speciális körülményeket leszámítva – a tudomásulvételen kívül mást nem tehet.

Joggal merül fel azonban most a kérdés az olyan munkáltatóknál, amelyek a koronavírus okozta járványügyi helyzetben nem tudják biztosítani az „otthondolgozást” a munkavállalók részére (pl. gyárak, logisztikai bázisok, élelmiszerboltok stb.), és esetlegesen a vállalat fennmaradásának egyetlen esélye az, ha a munkavállalók nem kerülnek karanténba és a munkavégzés rendjében nem történik fennakadás. Másrészt a munkáltató kötelezettsége az is, hogy az egészséges és biztonságos munkafeltételeket minden munkavállaló számára biztosítsa.

Természetesen ezeket a tényállásokat egyedileg, az eset minden körülményére való tekintettel kell vizsgálni. Általános jelleggel azonban rögzíthető, hogy a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztetheti, ha a munkavállalója olyan másodállást vállal, amely során a koronavírussal való megbetegedés valószínűsége az emberi kontaktusok nagy számára tekintettel az átlagos mértéket meghaladja, illetve az is vizsgálandó, hogy mennyiben tudja a munkáltató az adott munkakörülmények között a többi munkavállaló számára biztosítani az egészséges és biztonságos munkafeltételeket. Jelen helyzetben a munkáltató fizetőképességének megőrzése és a munkavállaló létfenntartása kerülhet egymással szembe, ezért ilyen esetekre vonatkozóan azt tudjuk tanácsolni a munkáltatóknak, hogy előbb szólítsák fel a munkavállalójukat a másodállás megszüntetésére, és csak ennek sikertelensége esetén alkalmazzanak súlyosabb szankciókat.

A fentiekben a Munka Törvénykönyvének általános szabályai között rögzített jogokra és kötelezettségekre visszavezethetően vizsgáltuk a másodállás kérdését, de vannak olyan munkáltatók – különösen a multinacionális vállalkozások –, amelyeknél akár a munkaszerződésben, akár belső szabályozók útján határozzák meg a további munkavégzés létesítésének feltételeit, így az ilyen esetekben elsődlegesen ezek nyújtanak iránymutatást a felek számára.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja