Mattot kaphatnak a hulladékos közszolgáltatók alvállalkozói

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.05.31 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Egy, a napokban benyújtott törvényjavaslat elfogadása esetén tovább csökkenhet a piaci verseny és bizonyosan nő az állami befolyás a hulladékgazdálkodás területén.

A 2015-ben létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) eddig is széles körű jogosítványai ugyanis továbbiakkal bővülhetnek.

A törvényjavaslat szerint a hulladékkereskedő, a közvetítő, a közszolgáltató és a közszolgáltató alvállalkozója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a jövőben kizárólag az NHKV nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, gyűjtheti, szállíthatja és közvetítheti.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Ezen túlmenően a hulladékbirtokos által a közszolgáltató részére átadott hulladék a közszolgáltató által történő birtokbavétellel mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a Koordináló szerv tulajdonába kerül.

A törvény tehát gyakorlatilag kényszerjogviszonyokat hozna létre az NHKV és a piaci szereplők között.

További bevezetni tervezett előírás, hogy a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására alvállalkozóként kizárólag nonprofit formában működő gazdasági társaságot bízhatna csak meg.

Ez utóbbi szabály jelentősen és hátrányosan befolyásolná a már egyébként is leszűkített ágazatban eddig még talpon maradó és jól működő piaci szereplők tevékenységét.

Különösen olyan településeken érintheti hátrányosan az új szabályozás mind a lakosságot, mind az eddigi hulladékszállítókat, ahol közszolgáltatás nem működik.

Nem beszélve arról, hogy amennyiben a módosítás a jelenlegi formájában hatályba lép, az a szelektív hulladékgyűjtési kedvet is visszavetheti, aminek további súlyos következményei lehetnek, kezdve az egyébként is elterjedt illegális hulladéklerakás megszaporodásával, valamint azzal, hogy az Európai Unió által előírt hulladékújrahasznosítási arányt hazánk nem fogja tudni határidőben teljesíteni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja