„Megkárosított a végrehajtó”, mi tévő legyek?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2019.01.24 | Követeléskezelés

Akik valamilyen oldalon – végrehajtást kérő vagy adós – már részt vettek végrehajtási eljárásban, tudják, hogy itt is megesik, hogy „porszem kerül a gépezetbe”, ami elég sok bosszúságot tud okozni az érintett félnek, érdemes ezért az elejétől a végéig nyomon követni az eljárást, az esetleges szabálytalanságok esetén pedig megtámadni a sérelmet okozó intézkedést.

De milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a végrehajtási szabálytalanságok orvoslására?

Maga a végrehajtási eljárásról szóló törvény teremti meg a lehetőséget arra, hogy ezen intézkedések vagy mulasztások ellen a sérelmet szenvedett fél végrehajtási kifogást nyújtson be. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani, de a végrehajtást foganatosító bíróság részére kell címezni, tekintettel arra, hogy a bíróság fog dönteni a kifogásunk tárgyában. A végrehajtást foganatosító bíróság az a bíróság, amely mellé az eljáró végrehajtót kinevezték, tehát például egy kazincbarcikai végrehajtó jogsértő intézkedése ellen benyújtott kifogást magának a végrehajtónak küldjük meg, de a Kazincbarcikai Járásbíróságnak címezzük, mivel rá tartozik a kifogás elbírálása.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől vagy az intézkedésről való tudomásszerzéstől (például az irat kézbesítésétől) számított 15 napon belül lehet benyújtani. A kifogásban fel kell tüntetni a támadott végrehajtói intézkedést vagy mulasztást, továbbá meg kell jelölni, hogy az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását kéri-e a sérelmet szenvedett fél, a kérelmet pedig meg is kell indokolni. A kifogás benyújtásával együtt 15 000 forint illetéket kell megfizetni, amely sikeres megtámadás esetén visszajár.

Ha a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel, a bíróság az intézkedést fenntartja és a kifogást elutasítja. Ha azonban a kifogásolt intézkedés lényegesen jogszabálysértő, a bíróság az intézkedést megsemmisíti vagy megváltoztatja, mulasztás esetén pedig az elmulasztott intézkedés megtételére utasítja a végrehajtót.

Fontos megemlíteni, hogy kifogást kizárólag a végrehajtó intézkedése ellen lehet benyújtani, tehát az olyan cselekmények ellen, amelyek az ügy érdemi befejezését segítik elő. Előfordul azonban, hogy a végrehajtók az ilyen intézkedéseket nem a megfelelő iraton közlik a felekkel, amely iratokkal szemben nem lehetséges kifogást benyújtani. Példaként említendő, amikor a végrehajtási költségeket nem az arra megszabott alakban, vagyis díjjegyzék formájában „számlázza ki” a végrehajtó, hanem egyszerű átirat formájában csupán tájékoztatást ad annak mértékéről. Ilyen esetben végrehajtási kifogás előterjesztésére nincs lehetőség még akkor sem, ha a feltüntetett összeg lényegesen magasabb a megengedettnél. Ez esetben javasolt kérni a végrehajtótól, hogy a kérdéses összeget megfelelő formátumú iratban közölje.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A gyakorlatban számtalan olyan esettel találkozhatunk, amikor a végrehajtó tevékenysége vagy nem megfelelő magatartása egyéni jog- vagy érdeksérelmet okoz, azonban kifogás igénybevételére nincs lehetőség. Ezekben az esetekben panasszal lehet élni a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál akár szóban, akár írásban. Amennyiben a Kar a panaszt alaposnak találja, felszólítja a végrehajtót a jogsértés megszüntetésére, ellenőrzést kezdeményezhet a végrehajtónál, fegyelmi vétség gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, kártérítésre okot adó körülmény esetén pedig tájékoztatást ad az igény érvényesítéséről. Elutasító döntés esetén a panaszos felülbírálati kérelmet nyújthat be a Kar hivatalvezetőjéhez.

Fontos kiemelni, hogy a panaszt nem lehet igénybe venni a kifogás alternatívájaként, ugyanis amennyiben a Kar úgy ítéli meg, hogy a panaszként benyújtott beadvány kifogásnak minősül, automatikusan továbbítja a végrehajtó részére, a végrehajtó pedig az azt elbíráló bíróságnak küldi meg.

Összességében elmondható, hogy a végrehajtási törvény megteremti a felek számára a lehetőséget az eljárási szabálytalanságok orvoslására. A probléma abból adódik, hogy ezeket a lehetőségeket csak abban az esetben tudjuk igénybe venni, ha kellően tájékozottak vagyunk az alkalmazott jogszabályok terén. Érdemes tehát jogi képviselő segítségét igénybe venni, ugyanis egy-egy elmulasztott kifogás nagyon sokba kerülhet.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja