Megszűnt a cég, de van még vagyona. Van megoldás?!

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.07.26 | Cégjog

Ahogyan elhunyt magánszemélyek esetén póthagyatéki eljárást indíthatunk a hagyatéki eljárás befejezése után előkerült vagyontárgyak sorsának rendezése érdekében, úgy cégek esetében vagyonrendezési eljárás folytatható le a jogutód nélkül megszűnt és a cégnyilvántartásból törölt cég később előkerülő vagyonának rendezése ügyében.

A vagyonrendezési eljárás egy polgári nemperes eljárás, melyet a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszék folytathat le. Az eljárás indulhat hivatalból, vagy akár kérelemre is. Az eljárást a törölt cég volt hitelezője, volt tagja, illetve az kérheti, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik, mivel az általa megjelölt vagyontárgyra vonatkozóan követelése áll fenn.

A vagyonrendezési eljárás tárgyát képezheti bármely ingó vagy ingatlan dolog, mely a megszűnt cég tulajdonában állt, vagy akár üzletrész is.

A kérelem benyújtását követően a bíróság megvizsgálja azt, szükség esetén pedig meghallgatja a kérelmezőt, a törölt cég volt tagjait és korábbi vezető tisztségviselőit, valamint megállapítja, hogy a megjelölt vagyontárgy valóban a törölt cég tulajdonában állt-e. A vagyonrendezési eljárás lefolytatását a bíróság végzésben rendeli el és a Cégközlönyben közzé is teszi, valamint vagyonrendezőt rendel ki a felszámolók névjegyzékében szereplő felszámolók közül.

Amennyiben követelésünk áll fenn a törölt céggel szemben, vagyis hitelezők vagyunk, a végzés közzétételétől számított 30 napon belül jelenthetjük be a vagyonrendezőnek igényünket, illetve az azt megalapozó okiratokat. A vagyonrendező jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása esetén a bíróságnál kifogással élhetünk.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az igények bejelentését követően a vagyonrendező a vagyontárgyat nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy árverés útján értékesíti, az értékesítésből befolyt összeget pedig elkülönítetten helyezi el.

Amennyiben licitálni szeretnénk a vagyontárgyra, azt az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, online tehetjük meg az eer.gov.hu honlapon keresztül.

A vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg elsősorban az eljárás költségeire, majd a hitelezői igények kielégítésére szolgál. Ha hitelezői igényt nem jelentettek be, akkor a befolyó összeg felosztása a volt tagok között a cég törlésekor fennálló részesedésük arányában történik, a korábbi létesítő okirat eltérő rendelkezéseinek hiányában. Fontos szabály azonban, hogy azok a tagok, akik nem jelentettek be igényt, a felosztás során figyelmen kívül maradnak.

A vagyontárgy értékesítését követő 30 napon belül a vagyonrendező ezt a tényt bejelenti a bíróságnak és benyújtja a vagyonfelosztási javaslatot.

Ingatlan vagyontárgy esetén a nyertes pályázó tulajdonjogának nyilvántartásba történő bejegyzésére, illetve a vagyontárgy birtokba adására csak akkor kerülhet sor, ha a vagyonrendező bíróság által megállapított költségeit és munkadíját megfizették.

Az eljárás jogerős befejezésének tényét a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi.

Akár hitelezőként, akár megszűnt cég korábbi tagjaként, vagy netán csak jövedelmező befektetést kereső pályázóként veszünk részt egy vagyonrendezési eljárásban, mindenképpen javasolt előzetesen jogi szakértővel konzultálni, tekintettel arra, hogy az eljárás rengeteg részletszabálya között könnyen „elveszíthetjük a fonalat”. Az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez bizalommal fordulhat vagyonrendezési eljárással kapcsolatban felmerült kérdéssel is.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja