Megszűnt az offshore anyacég, most mi lesz a magyar kft-vel?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2017.12.07 | Cégjog

Magyarországon a társasági adóról szóló törvény „ellenőrzött külföldi társaság” elnevezésként ismeri az offshore cégeket. Az ellenőrzött külföldi társaság ismérvei között számos elem szerepel. A teljesség igénye nélkül ilyen jellemző többek között, ha egy belföldi illetőségű adózó a szavazati jogok, vagy a jegyzett tőke tekintetében 50 százalékot meghaladó közvetlen, vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy pedig az adózott nyereségből 50 százalékot meghaladó részre jogosult egy külföldi cégben.

Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy az ellenőrzött külföldi társaság (offshore) fenntartása olykor drágább mulatság, mint magát a céget egyszerűen csak megalapítani. Az alapítás évét követően ugyanis fenntartási díjat kell fizetni a cég vonatkozásában, amely tartalmazza az összes állami vagy kormányzati adót és illetéket is. Természetesen ez a fenntartási díj országonként eltérhet. A befektetők nem ritkán hajlamosak ezekről a díjakról, illetve azok megfizetéséről elfeledkezni, aminek az eredménye akár a hazai (társasági) érdekeltségükben bekövetkező kár is lehet. Ezzel eljutottunk oda, hogy vajon mi a teendő abban az esetben, ha egy magyar gazdasági társaságban üzletrésszel rendelkező külföldi társaság (tag) jogutód nélkül megszűnik.

Alapvetően a 2006. évi V. törvény 124/A. § – a rendelkezik a megszűnt külföldi tag üzletrészére vonatkozó speciális eljárás szabályairól. A rendelkezés szerint tehát, ha a korlátolt felelősségű társaságban fennálló üzletrész olyan jogutód nélkül megszűnt tag tulajdonát képezte, amelynek székhelye a megszűnéskor nem Magyarországon volt és a megszüntetésére irányuló eljárást nem Magyarországon folytatták le, akkor vagyonrendezési eljárás lefolytatására nem kerül sor.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A törvény szerint ebben az esetben az érintett korlátolt felelősségű társaság a megszűnt tag üzletrészére vonatkozó adatokról a Cégközlönyben közleményt köteles közzétenni azzal, hogy akinek az üzletrészre vonatkozóan igénye van, azt 3 hónapon belül jelentse be. Amennyiben ilyen bejelentésre nem kerül sor, úgy a megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni. Amennyiben az igényt 3 hónapon túl jelentették be, a gazdasági társaságtól csak a bevont üzletrész értékét lehet igényelni a közzétételtől számított 1 éves jogvesztő határidőn belül.

Ahogy az előbb kifejtettük a Cégközlönyben közleményt kell közzétenni. A kötelező tartalmi elemei a közleménynek az alábbiak:

1.)a korlátolt felelősségű társaság cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, 2.) a jogutód nélkül megszűnt külföldi tag üzletrész lényeges adatai, 3.) felhívás az üzletrészre vonatkozó igénybejelentésre, 4.) az igénybejelentés elmulasztásának jogkövetkezményei.

Ha az ellenőrzött külföldi társaságokkal vagy az azokkal kapcsolatos jogi szabályozás miatt segítségre van szüksége, úgy keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja