Mi is az az Üvegkapu törvény?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2022.01.06 | Ingatlan

2022. január 1. napján léptek életbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek az Üvegkapuról szóló új rendelkezései. Ennek lényeges elemeit foglalja össze jelen blogcikkben Dr. Zalavári György, az Ecovis Hungary Legal partner ügyvédje. 

Az Üvegkapu hivatalos elnevezése Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer; ez a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai megoldás. Célja a jogszerű építőipari foglalkoztatás elősegítése, az építőipari szerződéses kapcsolatok nyomon követése és az így gyűjtött adatok elemzési lehetőségének megteremtése. Az Üvegkapu az építési munkaterületekre való be- és kilépések adatait rögzíti, és ezen információkat a jogszabályban meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az Üvegkapu valós időben nyilvántartja az építési munkaterületen munkavégzés céljából ott tartózkodásra jogosult foglalkoztatott és a nem munkavégzés érdekében a munkaterületre belépő és onnan kilépő személyek (vendégek) adatait. Az építési munkaterületen a foglalkoztatott és a vendég kizárólag a beléptető rendszer használata után tartózkodhat. A vendég az építési munkaterületre adatai rögzítését követően léphet csak be.

Valamennyi foglalkoztató köteles az Üvegkapu használatát megelőzően a rendszerben regisztrálni, és a regisztrációját szükség szerint rendszeresen frissíteni. A regisztráció elektronikus úton történik. A regisztráció során rögzíteni kell a vállalkozás minőségét, az elektronikus építési naplóból közvetlenül átvett adószámot, azt, hogy az érintett mely vállalkozással, személlyel áll építési beruházás megvalósítása körében szerződéses jogviszonyban, a foglalkoztatottak nevét, adóazonosító jelét, azonosító eszközének egyedi azonosítóját. Az adatszolgáltatásért a foglalkoztató a felelős. 

Az építési munkaterületen történő tartózkodás során naplózni kell a foglalkoztatott nevét, adóazonosító jelét, szakági tevékenységét, az építési munkaterületre történő be- és kilépés időpontját és a foglalkoztató adószámát. A vendég adatainak naplózása során a név a személyazonosításra alkalmas okmány azonosítója, a be- és kilépés időpontja és a belépés célja szükséges. A személyes adatok védelmében az üzemeltető az Üvegkapuba kerülő be- és kilépési adatokat titkosítási eljárással kezeli, és a jogosult szervek számára titkosítást feloldó kulcsot biztosít. A foglalkoztatottra vonatkozó adatok megismerésére kizárólag az állami adóhatóság és a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult a célok elérése érdekében és csak az ahhoz szükséges mértékben. A vendég tartózkodására vonatkozó adatokat a személyes adatok kivételével kizárólag az állami adóhatóság jogosult megismerni a foglalkoztatás jogszerűségének, az adó- és járulékkötelezettségek ellenőrzésének és az építőipari adatok elemzésének céljából. Az építésfelügyeleti hatóság az Üvegkapuban tárolt adatok megismerésére a személyes adatok feltárása nélkül jogosult. A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer automatikusan továbbítja az e-építési napló számára a foglalkoztatottak jelenléti adatait, és az építési naplóból automatikusan átveszi a cég adószámát.

Az Üvegkapu rendszer használatára vonatkozó kötelezettségek ellenőrzését a hatóság végzi. A vendégek építési területen történő tartózkodásának jogszerűségéért és az Üvegkapu rendszer használatának szabályszerűségéért a foglalkoztató felel. Ezen felelősség alól akkor mentesül, ha a foglalkoztatott az Üvegkaput a fővállalkozó kivitelező tevékenysége vagy mulasztása miatt nem tudja szabályszerűen használni, vagy a rendeltetésszerű használatot üzemzavar vagy más rendkívüli esemény akadályozza. A fővállalkozó kivitelező felelős mindazon mulasztásért, jogsértő tevékenységéért, amely az Üvegkapu használata során hozzá köthető.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A törvény indokolása szerint az Üvegkapu felállításával könnyebbé válik az általános közigazgatási rendtartás szerinti fizikai, helyszíni ellenőrzés, és csökkennek az adminisztrációs terhek, egyszerűbben megállapítható, hogy adott foglalkoztatott vagy más személy területen tartózkodása jogszerű-e, a vállalkozás betartja-e a munkaügyi szabályokat. Az Üvegkapu rendszer megkönnyíti az adóellenőrzések lefolytatását a cégek foglalkoztatást érintő adókötelezettségeinek teljesítése kapcsán.

Az Üvegkapu törvényt azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárása 2021. december 31-ét követően indult meg, és ezen előírások megsértése miatt joghátrány 2022. július 1-jéig nem köthető ki és nem állapítható meg.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja