Miért jó tudni a szerződő partner számlaszámát?

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor | 2017.07.13 | Követeléskezelés

Szerződéskötések során, akár egyedi ügyről van szó, akár egy nagyobb szolgáltató blanketta szerződéskötése esetén, elég sok adatot meg kell adnia a szerződő félnek saját magáról, de nem annyira szokványos rögzíteni a számlaszámát.

Cégek esetében ez nem jelent problémát, hiszen a számlaszámaikat, a számlavezető pénzintézeteket tartalmazza a nyilvános cégkivonat, de magánszemélynél hasonló, nyílt adatbázisból beszerezhető forrás nem áll rendelkezésre.

A végrehajtási törvény 80-81. § tartalmazza az átutalási végzésre vonatkozó főbb szabályokat. Mi ez a jogintézmény?

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Átutalási végzés esetében arról van szó, hogy a klasszikus értelemben vett végrehajtási eljárás (még) nem indult meg az adóssal szemben, és a végrehajtási eljárás megindítására jogosult bíróság kiállít egy végzést. Ebben felhívja az adóst megillető összeget kezelő pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a fizetési számla mentesnek minősülő összeget meghaladó egyenlegéből a követelés összegét utalja ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg utalja át a végrehajtást kérő által megjelölt fizetési számlára.

Az átutalási végzés kiállításához értelemszerűen tudni kell az adós számlaszámát, itt nyer jelentőséget az, hogy ezen adatot esetlegesen rögzítsük a szerződésben, avagy, egyéb úton ismerjük (pl. adós korábbi átutalásos teljesítéséből, céges adatbázisból).

Miért jobb az átutalási végzés a végrehajtási eljárás megindításánál? Röviden: mert olcsóbb. A jogosult csupán a végrehajtási eljárás megindításáért szükséges illetéket fizeti meg, de ezt követően nem terhelik a jelentős összegeket kitevő végrehajtói költségek, jutalékok.

Természetesen, az átutalási végzés esetleges sikertelensége esetén az adós egyéb fellelhető vagyona tekintetében ugyanúgy szükségessé válhat végrehajtási eljárás megindítása. További probléma, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben az átutalási végzés a peres ügyeket követően jelenthet végrehajtási alternatívát, egyéb, számosságát tekintve sokkal több eljárásban nem.

Mindezek ellenére az átutalási végzés egy gyors, eredményes behajtási alternatívát jelenthet az elhúzódó és költséges végrehajtási eljárás helyett, így, remélve, hogy az intézmény alkalmazási körét a jogalkotó hamarosan kibővíti, érdemes szem előtt tartanunk.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja