Meddig terjedhet a gyártói felelősség? – A hulladékgazdálkodás szereplői III.

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2019.11.28 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A korábbi bejegyzésekben már érintettük a hulladékbirtokosok felelősségét – ha máshogy nem, az ingatlantulajdonosokon keresztül –, nem árt azonban egy külön cikkben is foglalkozni a témával.

Hulladékbirtokosnak tekintendő a hulladéktermelő, valamint bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van.

A már sokszor idézett és hivatkozott, de a hulladékgazdálkodásban kulcsszerepet betöltő „szennyező fizet” elve alapján a hulladékbirtokos is felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért.

Alapvetően a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

Ennek keretében a hulladékbirtokos az alábbi lehetőségek közül választhat:

  1. az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárást alkalmazza,
  2. a hulladékot hulladékkezelőnek adja át,
  3. a hulladékot szállítónak adja át,
  4. a hulladékot gyűjtőnek adja át,
  5. a hulladékot közvetítőnek adja át,
  6. a hulladékot kereskedőnek adja át,
  7. a hulladékot a közszolgáltatónak adja át – ide tartoznak a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetei is –, vagy
  8. a hulladék kezeléséről átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik.

Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokos a 2–8. pontok szerint gondoskodik, a kezelésre vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a gyűjtő, a kereskedő, a hulladékkezelő vagy a közszolgáltató birtokába került.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Vannak olyan esetek, amikor azonban a hulladék birtokosának a hulladékká vált terméket az átvételre kötelezettnek kell átadnia.

Amennyiben a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, úgy ez önmagában a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.

Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a közszolgáltató részére történő átadás kivételével –, fontos, hogy meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik-e, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént-e. Ez az előírás tehát a hulladék birtokosára többletfelelősséget ró.

A hulladékgazdálkodás költségeit – a már említett „szennyező fizet” elvével összhangban – az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék tényleges vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály azonban (részben vagy egészben) a hulladékot eredményező termék gyártóját vagy forgalmazóját is kötelezheti.

Látható tehát, hogy a hulladékbirtokosok is fontos szerepet töltenek be a hulladékgazdálkodásban, valamint – nem elhanyagolható módon – a hulladékok szakszerű és jogszerű kezelésében.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja