Mit kell tudni általánosságban a termőföld adásvételéről?

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2022.09.01 | Ingatlan

Magyarországon termőföldet főszabály szerint belföldi természetes személy (magyar állampolgár) és tagállami állampolgár szerezhet, jogi személy csak kivételesen, jogszabály által meghatározott esetben. 

A megszerezhető területnagyság vonatkozásában a törvény különbséget tesz a földszerzésre jogosultak között. Földművesnek nem minősülő természetes személy és tagállami állampolgár kizárólag úgy szerezhet földterületet, hogy a megszerezni kívánt és a már birtokában álló földterület nagysága nem haladja meg az 1 hektárt. Abban az esetben azonban, ha a belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár közeli hozzátartozója a tulajdonjogot átruházó személynek, a földszerzés 300 hektárra maximalizálódik, amelynek kiszámításakor figyelembe kell venni a már tulajdonában és haszonélvezetében lévő földterületeket és a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett területeket is. A földművesnek minősülő személyekre szintén ez a 300 hektáros szerzési maximum vonatkozik.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A tulajdonszerzéshez a szerző félnek vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének és mindemellett azt is vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja, bizonyos esetek kivételével, amelyet a törvény határoz meg. További feltétel, hogy a szerző félnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincsen fennálló földhasználati díjtartozása, illetve hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátok megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. Amennyiben a szerző fél pályakezdő gazdálkodó, a fentieken túl vállalnia kell, hogy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és emellett mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. Fontos kiemelni, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat a szerződésnek tartalmaznia kell. 

A termőföld eladása esetén a törvény pontos sorrendet határoz meg az elővásárlási jogosultak körében a földbirtok-politikai irányelvek érvényesülése, illetve a termőföldek védelme és a legmegfelelőbb hasznosítás biztosítása céljából. Emellett megállapítja azokat az eseteket is, amikor az elővásárlási jogosultság nem érvényesíthető. A gyakorlatban ezek az esetek a leggyakrabban közeli hozzátartozók közötti adásvétel, a közös tulajdon megszüntetését eredményező tulajdonostársak közötti adásvétel vagy az állam tulajdonszerzése formájában fordulnak elő.

A következő fontos tény, hogy a termőföld tulajdonjogának átruházása főszabály szerint hatósági jóváhagyáshoz kötött, amely jóváhagyási kötelezettségtől a törvény bizonyos esetekben eltekint, például az állam tulajdonszerzése, a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházása és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházása esetén.

A szerződést az aláírásától számított 8 napon belül kell megküldeni a mezőgazdasági igazgatási szerv (földhivatal) részére a közzétételre való alkalmasságának megállapítása, majd jóváhagyása céljából. A mezőgazdasági igazgatási szerv eljárása két szakaszra bontható: az előzetes jóváhagyási szakasz és a tényleges jóváhagyásra irányuló eljárási szakasz.

Az első szakaszban a földhivatal alaki és tartalmi kellékek alapján vizsgálja meg a szerződést és a beérkezéstől számított 15 napon belül döntést hoz annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha mindent rendben talál, hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét és megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki intézkedik a hirdetményi úton való közlésről. 

A második szakaszban a helyi földbizottság állásfoglalását kérik, hogy nyilatkozzanak a szerződés egyes agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekek szerinti megfeleléséről, illetve ebben a szakaszban kerül sor az elővásárlási jogosultsággal élők jogszerűségének megvizsgálására. A hatósági jóváhagyási eljárásban nincs helye sommás eljárásnak, az ügyintézési határidő 80 nap.

Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv mindent rendben talál és a szerződés szerinti vevővel vagy az elővásárlási jogosulttal jóváhagyja a szerződést, akkor már „csak” a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését kell kezdeményezni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja