Mit tehetek, ha keveset fizet a haszonbérlő?

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.01.18 | Ingatlan

A földtulajdonosok gyakran szembesülnek azzal, hogy a korábban kötött haszonbérleti szerződésben meghatározott haszonbérleti díjak felett eljárt az idő. Mit tehet a földtulajdonos, ha emelni szeretné a haszonbérleti díjat?

A legegyszerűbb mód, ha felek közösen állapodnak meg a díj emelésében. Tudjuk azonban jól, igen ritka esetben fordul az elő, hogy a haszonbérlő egyetért a módosítási szándékkal, és a haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel módosítják.

A hatályos törvényi rendelkezések értelmében azonban bizonyos feltételek fennállása esetén, mind a haszonbérlőnek, mind a bérbeadónak lehetősége van arra, hogy quasi „kényszerítse” a másik felet a haszonbérleti díj emelésére, vagy adott esetben csökkentésére.

A „kényszerítés” kizárólag a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosításra irányulhat.

A haszonbérleti díj ez utóbbi módosításához magának a haszonbérleti szerződésnek több feltételnek is meg kell felelnie: (i) a haszonbérleti szerződésnek legalább 10 éves időtartamra kell szólnia, (ii) a szerződés megkötésétől legalább 5 évnek el kell telni, (iii) és a szerződés időtartamából legalább még 5 évnek kell hátra lennie.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A haszonbérleti díj ilyen irányú módosítására az első kezdeményezést követően 5 évente van csak lehetőség.

További fontos szabály, hogy a haszonbérleti díj módosítását kezdeményező félnek a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani, és a kezdeményezéshez csatolni kell ezt a szakértői véleményt.

A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy az igazságügyi szakértői vélemény megítélése jogvitára adhat alapot, hiszen előszeretettel támadják meg a felek azt a kezdeményezést, amelyhez nem hatóság által kirendelt szakértő véleményét csatolták.

Álláspontunk szerint azonban a hatályos jogszabályi környezetből nem következik az, hogy a kezdeményező félnek magát súlyos költségekbe verve hatóság által kirendelt szakértői véleményt kellene beszereznie. Ha elfogadnánk ezt a jogi álláspontot, akkor az véleményünk szerint a polgári perrendtartás alapelveivel és egyéb szabályaival, különösen az előzetes bizonyítás szabályaival állna ellentétben. Ezért álláspontunk szerint az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett szakértő megbízás alapján elkészített szakvéleménye is elegendő a szerződés módosításának kezdeményezéséhez.

A haszonbérleti díj ilyen „kényszerített” módosításával szemben az ellenérdekű félnek is vannak a jogait garanciálisan védő szabályok.

Egyrészt, amennyiben a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti mértéktől legalább 20%-kal eltér, az ellenérdekű fél a gazdasági év végére felmondhatja a szerződést.

Másrészt, ha nem is tér el 20%-kal, akkor is mondhatja azt az ellenérdekű fél, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel, és a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását.

Ha azonban a másik fél határidőn belül nem él jogaival a kezdeményezésben megjelölt mértékben a haszonbérleti díjat módosítottnak kell tekinteni.

Az ismertetett szabályok még viszonylag fiatalok, így gyakorlati tapasztalatok és egységes bírói gyakorlatot ismertetésére nincs lehetősé. Jól látható az is, hogy a szabályok bár első olvasatra egyértelműnek tűnhetnek számos jogkérdés merül fel az alkalmazásuk esetén, érdemes ezért a témában járatos jogi szakértőhöz fordulni, amennyiben a haszonbérleti díj módosítását szeretnénk kezdeményezni vagy éppenséggel a velünk közölt kezdeményezéssel nem értünk egyet.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja