Mit vegyek a gyereknek karácsonyra? Lakást!

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.11.16 | Ingatlan

Nem ritka, hogy a jóérzésű, gondoskodó (és persze anyagilag biztos lábakon álló) szülők oly módon szeretnék egyengetni gyermekük jövőjét, hogy a javára ingatlant vásárolnak vagy ajándékoznak.

Joggal merül fel a kérdés, hogy kiskorút érintő ingatlanügyleteknél a gyámhatóságot mikor lehet kihagyni a buliból, és mely esetekben kötelező a gyámhatósági hozzájárulás beszerzése.

Elsőként fontos röviden tisztázni, hogy a törvény értelmében kiskorúnak azt a személyt kell tekinteni, aki a 18. életévét nem töltötte be. További jelentőséggel bír, hogy 14. életév alatt mindenki cselekvőképtelen kiskorúnak, míg 14. és 18. között – néhány kivételes esettől most eltekintve ‒ korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül.

Ennek azért van jelentősége, mert amíg a 14 év alatti kiskorú önállóan szerződést ‒ a csekélyebb jelentőségű bolti vásárlásokon kívül ‒ semmilyen formában nem köthet, továbbá egyéb nyilatkozatot sem tehet érvényesen, és így a kiskorú nevében csak a törvényes képviselője (szülője) járhat el, addig egy 14-18 közötti kiskorú már bizonyos, törvényben meghatározott jogügyleteket teljesen önállóan, szülői közreműködés nélkül is megköthet.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ennek alapján, amennyiben a 14. éven aluli gyermekünknek szeretnék tehermentes ingatlant vásárolni vagy ajándékozni, ha a gyámhivatal hozzájárulása még nem is, de a közreműködése mindenképpen szükséges az ajándékozáshoz, tekintettel arra, hogy az a szülő, aki a 14 éven aluli gyermeke részére ingatlant ajándékoz, az ajándékozási szerződést nyilvánvalóan nem írhatja alá mindkét oldalról (azaz ajándékozóként és megajándékozottként). Ebben az esetben eseti gyám kirendelését kell kérni a gyámhatóságtól, hogy legyen valaki, aki a kiskorú nevében aláírja a szerződést.

A másik oldalról viszont, amennyiben a 14-18 év közötti gyermekünk az ajándékozás címzettje ‒ mivel a jogszabály alapján köthet olyan szerződéseket, amellyel kizárólag előnyt szerez ‒ a javára szóló ingatlan ajándékozási szerződést minden további nélkül aláírhatja, ahhoz a gyámhatóság hozzájárulása nem szükséges.

Bonyolultabb viszont a helyzet, ha a kiskorú részére vásárolt vagy ajándékozott ingatlan jelzáloggal vagy egyéb teherrel van megterhelve. Ilyenkor a kiskorú (akár 14. életév alatti, akár 14-18. életév közötti) tulajdonszerzéséhez minden esetben szükség van a gyámhatóság hozzájárulására.

Nem szükséges viszont a gyámhatóság hozzájárulása, ha az ingatlan úgy kerül a kiskorúnak ajándékozásra, hogy az ajándékozó szülő javára haszonélvezeti jog kerül alapításra az ingatlanon az ajándékozással egyidejűleg. Ha a tehermentes ingatlan vásárlására a kiskorú saját vagyonából kerül sor, természetesen szintén szükség van a gyámhatóság hozzájárulására.

Említést érdemel az az esetkör, amikor a szülők a gyermek nevére íratott ingatlan értékesítését vagy a saját nevükre történő visszaíratását tervezik. Ezekben az esetekben mindig szükséges a gyámhatóság jóváhagyása, függetlenül attól, hogy a szülők ingyenesen vagy ellenérték fejében tervezik megkötni a jogügyletet. Fontos továbbá, hogy a gyámhatóság kizárólag akkor adja meg a hozzájárulást, ha az ingatlan átruházása vagy visszaíratása a gyermek érdekében áll. Amennyiben pedig a gyámhatóság megadja a hozzájárulást, a befolyt vételár teljes összege kizárólag a kiskorú érdekében használható fel.

Végezetül kiemelendő, hogy szintén a gyámhatóság hozzájárulása kell ahhoz, hogy a gyermek nevén lévő ingatlant a szülők azért adják el, hogy helyette egy másikat vásároljanak a gyermek részére. Ilyenkor a gyámhatóság jóváhagyásának feltétele, hogy az újabb ingatlanban a kiskorú – az előző ingatlanban fennálló aránnyal azonos mértékben – tulajdonjogot szerezzen, valamint az, hogy a kiskorú lakhatása megfelelően biztosított legyen, és az ügylet a kiskorú érdekében álljon.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja