Módosítások a hulladéktörvényben III. – Alapelvek

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2021.04.29 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Folytatjuk a hulladéktörvény fontosabb módosításait ismertető cikksorozatunkat, melynek mostani része az alapelvekben bekövetkezett változásokat mutatja be.

1. Az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elvét felváltotta a hulladékképződés megelőzésének elve.

Ezen új alapelv több fontos részelemet is tartalmaz.

Elő kell segíteni, hogy a megelőzés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az erőforrás-hatékonyság fejlesztését és a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentését eredményezze.

Ezen túlmenően elő kell mozdítani az olyan innovatív gyártási, üzleti és fogyasztási modelleket, amelyek csökkentik a veszélyes anyagok jelenlétét az anyagokban és termékekben, továbbá ösztönöznek a termékek élettartamának növelésére és előmozdítják az újrahasználatot, olyan újrahasználati és javítási hálózatok létrehozása és támogatása révén, mint

  1. a szociális jellegű vállalkozások által üzemeltetett hálózatok,
  2. a betétdíjas vagy újratöltő rendszerek,
  3. a termékek újragyártását, felújítását és adott esetben rendeltetésük módosítását ösztönző intézkedések, vagy
  4. megosztásalapú platformok révén.

A fogyasztók figyelmét fel kell hívni a hulladékképződés megelőzésének jelentőségére, ösztönözni kell, hogy a fogyasztók tevőlegesen működjenek közre az erőforrás-hatékonyság javításában, illetve ennek részeként folyamatos kommunikációs és képzési lehetőségeket kell biztosítani a fogyasztók részére a hulladékképződés megelőzését és a hulladékelhagyást övező kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelésére.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Végül szükség esetén intézkedni kell a betétdíjas rendszerek használata és mennyiségi célértékek felállítása, valamint a gyártók magatartását meghatározó gazdasági ösztönzők bevezetése érdekében.

2. A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét felváltotta a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység biztosításának elve.

Az új alapelv szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet a költséghatékony környezetvédelmi célok megválasztásával és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet igénybe vevő lakosság fizetőképessége szerint fenntartható üzemeltetési költségekre figyelemmel úgy kell biztosítani, tervezni és fejleszteni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó feladatok ellátása a legkisebb mértékben tegye szükségessé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj emelését.

Ezen alapelv érvényesítése tehát a lakosság pénztárcáját érintheti.

Az új alapelvi rendelkezések ezen túlmenően a hulladékképződés megelőzését is célozzák.

A hulladéktörvény rendelkezéseinek alkalmazásakor általános jelleggel a körforgásos gazdaságra való áttérés céljával összhangban a hulladékgazdálkodás alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni, hogy a termékek, alapanyagok és erőforrások az értéküket a lehető legtovább megőrizzék a gazdaságban, a képződő hulladék mennyisége pedig a minimálisra csökkenjen.

A törvénymódosítás indokolása szerint a körforgásos gazdaságra történő áttérés egy olyan alapvető gazdasági követelmény, amely jelentős mértékben megváltoztatja a fogyasztási, termelési, gyártási folyamatokat. Az áttérés lényege, hogy egy termék ne csak egyszer – és teszem hozzá, ne aránytalanul rövid ideig – töltse be rendeltetését, hanem megújulva, átalakulva újra és újra visszatérjen e gazdaságba. Az áttérés a hulladék képződésének csökkenése mellett hozzájárul az életminőség növeléséhez, a fenntartható, karbonszegény, erőforrás hatékony és versenyképes gazdasági modell kialakításához, igazodva az uniós, illetve az egyéb fenntarthatósági célokhoz, így különösen az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendjéhez és azon belül is legfőképp a fenntartható fogyasztási és termelési minták biztosításához.

Az Alaptörvény előírásaival összhangban mindenkinek törekednie kell arra, hogy minden tőle elvárhatót megtegyen az elhagyott hulladék képződésének megelőzése és mennyiségének csökkentése érdekében, másrészt mindenkit fokozott felelősség terhel az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében a jogellenes hulladéklerakás megelőzése, felszámolása, az ilyen tevékenység bejelentése és az azzal kapcsolatos hatósági eljárásban való együttműködés során.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja