Módosítások a hulladéktörvényben XII. – Egyes eljárásjogi szabályok

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2021.12.09 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás piaci szereplői számára mindig lényeges, hogy ismerjék a tevékenységre vonatkozó eljárásjogi szabályokat, előírásokat. Mint oly sok más területen, itt is kiemelt fontosságú ezek betartása, alkalmazása, ezért érdemes röviden áttekinteni a módosításokat.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárásban

(i) a hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje legfeljebb 15 nap lehet,

(ii) a hulladékgazdálkodási bírság kivételével – mely adók módjára behajtható köztartozás – a végrehajtást foganatosító szerv a hulladékgazdálkodási hatóság, ideértve a meghatározott cselekmények foganatosítását is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hulladékgazdálkodási hatóság helyszíni ellenőrzésre feljogosított kormánytisztviselője a hatósági ellenőrzés során a alábbiakra jogosult:

 • az ellenőrzött ingatlanra, illetve létesítménybe belépni,
 • berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni,
 • az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, dolgot, adathordozókat – az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni, és azokról másolatot, kivonatot készíteni, zár alá venni, lefoglalni,
 • eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni,
 • az eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni,
 • hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére ellenmintát venni,
 • a hulladék ingatlanon történő elhagyásának, lerakásának alapos gyanúja esetén, továbbá annak elhárítása érdekében a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére, illetve a jogosult távollétében is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni.

Amennyiben alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy egy lakás céljára szolgáló ingatlanon elhagyott hulladék az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére alkalmas, a hatóság

 • az ellenőrzést az érintett kíméletével, a korlátozással nem érintett alapvető jogait tiszteletben tartva hajtja végre, az ellenőrzés végrehajtása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az az érintetten kívüli személyt csak a legszükségesebb mértékben érintse;
 • az ellenőrzést lehetőleg 8 és 20 óra között hajtja végre;
 • biztosítja, hogy az ellenőrzés során ne kerüljenek nyilvánosságra az érintett magánéletének az eljárással össze nem függő körülményei, illetve személyes adatai;
 • az ellenőrzés végrehajtása során kerüli a szükségtelen károkozást;
 • az ellenőrzés során hatósági tanú közreműködését kéri.

A hatóság kérelemre indított engedélyezési és ellenőrzési eljárásáért jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A hatósági eljárás költsége magában foglalja a mintavétel, a mintatovábbítás, a helyszíni ellenőrzés, a szemle, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a – jogszabálysértés megállapítását megalapozó – vizsgálati eredménnyel összefüggő, továbbá a hulladék ártalmatlanításával, kezelésével kapcsolatos költségeit is.

A kötelezett jogsértő magatartása miatt felmerült, a hatóság által hivatalból végzett vizsgálat költségét azonban a kötelezett viseli.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja