Módosítások a hulladéktörvényben XIII. – Az illegális hulladéklerakás megelőzése

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2022.01.13 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Az év végi szünet után folytatódik a hulladéktörvény módosítását bemutató cikksorozatunk.

Köztudott, hogy az illegális hulladéklerakás jelentős probléma, amelynek megoldása és megelőzése érdekében az államnak, és minden hulladékgazdálkodási szereplőnek jelentős erőfeszítéseket kell tenni.

A hulladéktörvény módosítása is szem előtt tartja ezt a szempontot, és törekszik a megelőzés magasabb szintre emelésére, ezért megállapította a hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc nyomonkövethetőségi és dokumentációs szabályait.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A szerint az illegális hulladékkeletkezés megakadályozása, illetve a termék értéklánc nyomon követhetőségének és – a szükséges esetekben – forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc valamennyi szereplőjének jogszabályban meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie.

A hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc valamennyi szereplőjének kötelezettsége az alábbi feladatok ellátása:

a) az előírt dokumentációs rendszer adatai öt évig történő megőrzése úgy, hogy azok a hulladékgazdálkodási hatóság felhívásra rendelkezésre bocsáthatók legyenek,

b) annak igazolása, hogy az ismeretlen eredetű vagy illegális hulladékkezelésből származó hulladék vagy termék forgalomba hozatalának elkerülése érdekében a kockázatcsökkentésről szóló döntéseit az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint hozta meg, illetve csökkentette,

c) köteles eleget tenni a hulladéktörvényen és annak végrehajtására kiadott rendelete alapuló, a hulladék terméklánchoz tartozó tevékenységével összefüggő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségnek,

d) köteles együttműködni a hulladékgazdálkodási hatósággal, annak ellenőrzését tűrni és azt segíteni,

e) köteles megőrizni a hulladéktörvény hatálya alá tartozó hulladék származási helyének megállapításához és forgalmazásának a nyomon követéséhez szükséges dokumentációkat, információkat, ezeket a hulladék kereskedelmi láncban érintett szereplő(k)nek rendelkezésére bocsátani, vagy ezek beszerzését elősegíteni, valamint

f) köteles a hulladékstátusszal rendelkező terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni az hulladékgazdálkodási hatóságot a megtett intézkedésről, okáról és eredményéről abban az esetben, amennyiben a hulladék termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja