Munkabért euróban? Még mit nem!

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.05.24 | Munkajog

A multinacionális cégeknél egyre inkább felmerül annak az igénye, hogy a munkabér euróban vagy más külföldi pénznemben kerüljön kifizetésre a munkavállalóknak. Nem ritka azonban az az eset sem, hogy maga a dolgozó kopogtat a főnökénél, és kéri, hogy a külföldi nyaralására tekintettel a következő havi munkabérét kivételesen ne forintban, hanem az úti cél szerinti ország fizetőeszközében fizessék ki neki.

Felmerül tehát a kérdés, hogy van-e arra (jogi) lehetőség, hogy a munkabér külföldi pénznemben kerüljön megállapításra és kifizetésre?

A gyakorlatban tudjuk, hogy a munka díjazására, a munkabér megállapítására, illetve kifizetésére számos megoldás létezik, azonban nem árt tisztában lenni azzal, hogy a munka törvénykönyvében vannak olyan kógens rendelkezések, amelyeket minden munkáltatónak be kell tartania, azoktól eltérni semmilyen módon nem, vagy csak a törvény által megengedett, szűk körben lehet.

A munka törvénykönyvének a munka díjazására és a munkabér kifizetésére vonatkozó rendelkezése pedig pontosan ilyen kategorikus, azaz eltérést nem, illetve csak szűk körben engedő rendelkezés. Ennek alapján kijelenthető, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, a szűk kivételt pedig kizárólag a külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése jelenti.

A fenti rendelkezés értelmében tehát magában a munkaszerződésben sem lehet euróban (vagy más, külföldi pénznemben) megállapítani a munkabér összegét, még akkor sem, ha az ténylegesen majd forintban kerül kifizetésre, a munkaszerződés ilyen rendelkezése semmisnek minősül. Nincs ez másként abban az esetben sem, ha a munkabért valamely külföldi pénznemre hivatkozással forintban úgy határozzák meg, hogy a munkabér előre meghatározott átváltási rátával kerül majd forintban kifizetésre.

Fontos megjegyeznünk, hogy a munkabér forintban történő megállapításának és kifizetésének kötelezettsége valamennyi bérelemre vonatkozik. Ennek okán többek között a bérpótlékok és bónuszok sem fizethetők ki forinttól eltérő pénznemben.

Ahogy már említettük, a munka törvénykönyve szűk körben eltérést enged a munkabér magyar forintban történő megállapításának és kifizetésének szigorú kötelezettsége alól. Ilyen magától értetődő eset, amikor a munkavállaló külföldön végez munkát, kiküldetésben van, vagy például külszolgálatot teljesít, mely esetekben az ésszerűség elve azt diktálja, hogy a külföldön történő munkavégzés helye szerinti külföldi pénznemben állapítsák meg és fizessék ki a munkabért.

Amennyiben mégis megtörténne, hogy a munkaszerződésben a munkabért euróban határozzák meg, akkor a munkaszerződés ezen része érvénytelen, helyette automatikusan az a szabály lép életbe, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. Ebben az esetben bevett gyakorlat, hogy a munkaszerződésben külföldi pénznemben megállapított munkabért a munkaszerződés megkötésekor érvényes MNB-árfolyam alapján számítják át forintösszegre, és az így megállapított összeg minősül immár a munka törvénykönyvének megfelelő, forintban megállapított munkabérnek.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja