A munkáltató felelősségi köre munkavállalói letiltás kapcsán

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.09.08 | Munkajog

Sok cég találkozhatott már a helyzettel: végrehajtótól érkezett levél, a munkavállalómmal szemben valaki végrehajtást indított, a munkabérére letiltást vezet a végrehajtó, ezért annak egy részét a végrehajtást kérőnek kell kifizetnem. Figyelmen kívül hagyhatom a levelet, származhat belőle hátrányom?

Ilyen esetben körültekintően kell eljárni, ugyanis a letiltással összefüggésben a végrehajtási törvény több kötelezettséget is ró a munkáltatóra, amelyeknek ha nem tesz eleget, komoly szankciók elé nézhet.

Először is, amint megkapja a felhívást arra, hogy a munkavállaló munkabérének meghatározott részét a végrehajtást kérőnek kell kiutalnia, törvényi kötelezettsége, hogy haladéktalanul értesítse az alkalmazottját, és intézkednie kell, hogy a legközelebbi munkabér kiutalás a végrehajtó utasításának megfelelően történjen. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a letiltást valamilyen oknál fogva nem kell eszközölni, ilyen lehet ha az adott munkavállaló jogviszonya korábban már megszűnt, vagy ha a munkabér alacsonyabb az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegénél.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Fontos azonban, hogy amennyiben a végrehajtó gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtása érdekében folytatja a végrehajtást, nem figyelembe vehető az a tény, hogy a munkavállaló munkabére alacsonyabb az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegénél, ugyanis ilyen jogcímen követelt összeg behajtása érdekében a munkabér mértékétől függetlenül kell intézkednie a munkáltatónak, hogy a letiltás érvényt szerezzen.

Mindezek alapján tehát kiemelt figyelmet kell szentelni a végrehajtótól érkező letiltó végzésekre, ugyanis ha figyelmen kívül hagyjuk az abban foglaltakat, és nem teljesítjük a törvényi kötelezettségeinket, anyagi felelősségünk is felmerülhet munkáltatóként, vizsgáljuk meg ezeket is.

A végrehajtási törvény kimondja, hogy ha a munkáltató nem foganatosítja a letiltást, és ezzel megszegi törvényi kötelezettségét, akkor a végrehajtási eljárás megindítójával szemben készfizető kezesként felel a munkabérből le nem vont összeg erejéig. Ez tehát azt jelenti, hogy a végrehajtást kérő saját jogon indíthat eljárást a munkáltatóval szemben, és ugyan a munkáltató kizárólag a nem foganatosított letiltás összegével köteles helyt állni – tehát nem az egész munkabérrel – de a mulasztás okán megindított eljárásnak költségei lehetnek, ami szintén a munkáltatóra hárulhat.

A készfizető kezesi felelősségen túl, a munkáltató 500.000,- forintig terjedő rendbírsággal is sújtható, ugyanis a végrehajtási eljárásban a közreműködést megtagadta azzal, hogy a letiltásban foglalt kötelezettségét nem teljesítette. Abban az esetben, ha a munkáltató valamilyen cég, akkor a rendbírság egyidejűleg a cég vezetőjével szemben is kiszabható, tehát nem csak a cég, hanem az ügyvezető is pórul járhat, ha nem szentel elég figyelmet a végrehajtótól érkezett levélre.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja