Munkáltató vagyok – ugye ez még nem csoportos létszámleépítés?

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor | 2018.06.28 | Munkajog

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy a munkavállalók munkaviszonyának munkáltató általi megszüntetése milyen feltételek esetén minősülhet csoportos létszámcsökkentésnek, avagy ahogy sokszor emlegetjük, csoportos létszámleépítésnek.

A csoportos létszámcsökkentés szabályait akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató a működésével összefüggő okból 30 napos időszakon belül meghatározott számú munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni.

Ahhoz, hogy egy – nem várt – munkaügyi perben a bíróság ne minősítse csoportos létszámcsökkentésnek a munkáltatói intézkedésünket, és esetlegesen erre tekintettel a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését ne nyilvánítsa jogellenesnek, az alábbiak betartása szükséges.

A munkavállalók létszámára és a munkavégzés helyére figyelemmel a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint akkor minősül csoportos létszámcsökkentésnek a munkáltatói intézkedés, ha a döntést (a felmondás közlését) megelőző félév átlagos statisztikai létszáma szerint 20 és 99 közötti munkavállalói létszám esetén legalább 10 munkavállalót, 100 és 299 közötti munkavállalói létszám esetén legalább a munkavállalók 10%-át, 300 vagy ennél több munkavállaló esetén legalább 30  munkavállalót érint. Tehát ennyi munkavállaló munkaviszonyát kívánjuk munkáltatóként megszüntetni.

További feltétel, hogy amennyiben több telephelyet tartunk fent, az említett számok telephelyenként értendők, kivéve, azonos megyében (a fővárosban) található telephelyek esetén, ugyanis ekkor az azonos megyében lévő telephelyeken dolgozó munkavállalók létszámát össze kell adnunk.

Fontos tehát, hogy az ugyanazon időszakon belül tervezett felmondások száma ne érje el a fentebb rögzített határokat, valamint lényeges, hogy a fenti, telephelyekre vonatkozó előírásokat is szem előtt tartsuk.

A munkaviszonyok megszüntetésének időtartama vonatkozásában a munkaviszonyok megszüntetése során a munkavállalók fent hivatkozott száma egybeszámítandó, amennyiben 30 napon belül történnek az intézkedések. Ilyenformán lényeges, hogy amennyiben nagyobb létszámú, de a csoportos létszámleépítést el nem érő számú munkavállaló munkaviszonyát kívánjuk megszüntetni, akkor a munkavállalók egy részét tekintve a következő megszüntetésre minimum 30 napot követően kerüljön sor.

Amennyiben csoportos létszámcsökkentésről beszélünk, nemcsak a felmondással történő jogviszony-megszüntetéseket kell figyelembe venni, hanem minden olyan megszüntetést, amelyre a munkáltató működésével összefüggő ok miatt került sor. Ezért – ellenkező bizonyításig – azt a felmondást is, amelyet a törvény alapján nem kell indokolni. Így tehát a nyugdíjas vagy a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának felmondását is. Ha a munkáltató indokolási kötelezettség hiányában a felmondást megindokolja, a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalói körbe e munkavállalók akkor tartoznak bele, ha az ok a munkáltató működésével összefüggő. Mindezek mellett ugyancsak ide kell számítani a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést, vagy ha a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül szünteti meg.

Miután csak a munkáltató működésével összefüggő munkaviszony-megszüntetést kell figyelembe venni, így azok a munkáltatói felmondások, amelyeknek indoka a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos magatartása vagy képessége, illetve a munkáltató próbaidő alatti azonnali hatályú felmondása, nem vehetők figyelembe, illetve ha a közös megegyezést a munkavállaló kezdeményezte. A határozott idő lejártával történő megszűnés nem megszüntetési jogcím, ezért szintén nem vehető figyelembe.

Mindent összevetve, amennyiben munkáltatóként nagyobb létszámú munkavállaló tekintetében kívánjuk a munkaviszonyt megszüntetni, mindenképpen szükséges figyelembe venni a fenti előírásokat, ha nem szeretnénk, hogy intézkedésünk csoportos létszámcsökkentésnek minősüljön.

Ezzel ellentétben, amennyiben viszont célzottan csoportos létszámleépítést tervezünk, további lényeges szabályok betartására kényszerülünk, melyekről az intézkedések megtétele előtt tájékozódjunk, ellenkező esetben ugyanis könnyen a munkaügyi bíróságon találhatjuk magunkat.

Ha csoportos létszámcsökkentéssel vagy annak elkerülésével kapcsolatban szeretne segítséget kérni, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőihez.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja