Nem kell rögtön temetni a tartozást!

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2018.04.26 | Követeléskezelés

Sokszor előfordul, hogy üzleti partnerünk, akinek kisebb-nagyobb összegű tartozása van felénk, hirtelen felszámolás alá kerül. Ilyen esetben azonban nem kell azonnal lemondanunk a követelésünkről, előfordulhat ugyanis, hogy a felszámolási eljárás során részben vagy egészben megtérül a követelés.

Ennek azonban alapvető feltétele, hogy hitelezői igényünket a megfelelő határidőn belül, a megfelelő helyen és módon bejelentsük a felszámolási eljárásban. Ennek első lépése, hogy értesülünk arról, hogy a felszámolási eljárás megindult.

A felszámolást elrendelő jogerős, a felszámoló kirendelését is tartalmazó végzést a bíróság az ingyenes Cégközlönyben teszi közzé elektronikus úton, napi feltöltéssel. A Cégközlönybe való feltöltés napja a felszámolás kezdő időpontja, éppen ezért érdemes akár hetente többször is ellenőrizni adósaink aktuális állapotát. A Cégközlönyben közzétett végzések némi késéssel átkerülnek az adós társaságról információkat tartalmazó, ingyenes és nyilvános cégjegyzékbe, amelyet szintén felkereshetünk információgyűjtés céljából.

A végzésben szerepel az, hogy a hitelezői igény bejelentését a közzétételtől – tehát a Cégközlönybe történő feltöltéstől – kezdődően 40 naptári napon belül lehet benyújtani a megjelölt felszámolónál. A negyvenedik napon postára adott igénybejelentés határidőben benyújtottnak minősül. A közzétételtől számított negyvenedik nap és száznyolcvanadik nap között szintén be lehet nyújtani az igénybejelentést, az azonban határidőn túli követelésnek minősül, és csak a határidőben bejelentett követelések kielégítése után elégíthető ki a fennmaradt vagyonból – ilyen vagyon megmaradására pedig elenyészően kicsi az esély. A száznyolcvanadik nap elteltével a hitelezői igény bejelentésére már nincs lehetőség.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A hitelezői igénybejelentést papír alapon kell benyújtani, jellemzően postai úton, és bár nem jellemző, de akár személyesen is le lehet adni a felszámoló székhelyén. A végzésben megjelölésre kerül a cég felszámolójának címe, ezért fontos, és a Kúria egy friss döntésében ki is emeli, hogy bár a végzésben megjelölésre került a felszámolóbiztos neve és címe, az igénybejelentést nem neki, hanem a felszámolói tevékenységet ellátó szervezetnek kell megküldeni. Ugyanígy nem megfelelő a bíróságnak vagy a közvetlenül az adósnak elküldött igénybejelentés sem.

A bejelentésben részletesen le kell vezetni a tartozás jogalapját és összegszerűségét, valamint célszerű csatolni az ezt megalapozó okiratokat, szerződéseket is. Ezen túl, a 40 napos határidőn belül a nyilvántartásba vétel érdekében a végzésben megjelölt számlaszámra meg kell fizetni a bejelenteni kívánt (tőke)követelés 1%-át, de legalább 5000, legfeljebb 200 000 forint összeget. A befizetés igazolását szintén célszerű csatolni a bejelentéshez.

A felszámoló a megküldött követelést, ha azt aggálytalannak fogadja el, a bejelentés szerint nyilvántartásba veszi, előfordulhat azonban, hogy nem, vagy nem a bejelentésnek megfelelően veszi  nyilvántartásba. Ebben az esetben azonban jogorvoslatnak van helye, és végső soron a bíróság fog dönteni a kérdésben.

Sikeres bejelentést követően már csak a felszámolási eljárás végét kell megvárnunk, a felszámoló értékesíti az adós vagyonát, és a jogszabályi rendelkezések szerint felosztja az adós vagyonát a hitelezők között. A teljes képhez azonban hozzátartozik az is, hogy felszámolási eljárás során igen csekély a megtérülés esélye.

 

Előfordulhat továbbá, hogy az adós vagyoni helyzetének ismeretében az 1%-os regisztrációs díjat sem kívánjuk kifizetni az eljárásban és teljesen lemondtunk a követelés megtérüléséről, esetleg még a 180 napos bejelentési határidőből is kicsúsztunk. A jogszabály az ilyen esetekre lehetővé teszi, hogy nettő 2000 forint költségtérítés megfizetése esetén – amennyiben a követelést a felszámoló nem vitatja, és annak kifizetésére előreláthatólag nincs fedezet – a felszámoló kiadja a számviteli törvény szerinti behajthatatlansági igazolást, amelynek birtokában intézkedhetünk a követelésnek a könyveinkből történő kivezetése iránt – így egyszerűsített módon zárhatjuk le a folyamatot.

A felszámolási eljárás bonyolultságára, illetve a követelés összegére tekintettel azonban már az eljárás elején indokolt lehet jogi, illetve pénzügyi szakember segítségét igénybe venni, hiszen a felszámolási eljárás lezárultával az adós jogutód nélkül megszűnik, és a követelésünket – néhány kivétellel – mástól behajtani már nem tudjuk.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja