Nem mindegy, hogyan reklámozunk!

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Bognár Ildikó | 2022.11.03 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Legyen szó bármilyen termékről vagy szolgáltatásról, a vállalkozásoknak már-már lételeme a reklámozás, hiszen az egyre növekvő termékek és szolgáltatások köréből egyre nehezebb kitűnni és a vásárlók, szolgálatást igénybe vevők figyelmét felkelteni. Ám nem mindegy, hogy ezt milyen eszközökkel próbálják elérni, mivel könnyen egy a Gazdasági Versenyhivatal által kezdeményezett versenyfelügyeleti eljárásban találhatják vállalkozásukat. Ezért az egyes vállalkozások reklámozása előtt elsősorban érdemes tisztában lenni a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény előírásával annak érdekében, hogy elkerüljék a jogsértő magatartás miatti felelősségre vonást.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Elengedhetetlen tényező, hogy a vállalkozás népszerűsítése során nem állítható valótlan információ, hamis tény, amellyel a vállalkozás megtéveszti, vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót, s ezáltal olyan döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Ilyen valótlan állítás történhet például az áru olyan jellemzőit illetően, mint például a származási helye, előállításának vagy szolgáltatásának módja, időpontja; tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye; az áru ára, illetve díja, az ár megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny megléte.

Továbbá nem szabad elhamarkodottan olyan pozitív állításokat szerepeltetni a reklámokban, mint például „piacvezető”, „egyedülálló”, „legjobb rendelő”, „legkedvezőbb árak”, mivel ezeket alá is kell tudni támasztani egy későbbi versenyfelügyeleti eljárás során.

A GVH gyakorlata szerint jogsértést követ el az a vállalkozás, amely magáról vagy a termékéről olyan kiemelkedő jelzőt állít, amelyet nem tud hitelt érdemlően, objektív módon igazolni. Ez a bizonyítás különösen fontos azokban az esetekben, amikor a vállalkozás piacelsőségét hangsúlyozza. Jogsértőnek minősül, ha a vállalkozás állításai független, objektív megalapozása nem áll fenn. A vállalkozás állítása saját adatbázissal és módszerrel való megalapozása csak akkor fogadható el, ha az állítás bizonyításának módszere, a felhasznált adatok gyűjtése, összevetése egyértelműen megfelelő. Ebből következik, hogy ha egy vállalkozás 2022 októberétől azt hirdeti magáról, hogy piacvezető, s ezen állítás alátámasztására a 2022. évre vonatkozó vele azonos szolgáltatást nyújtó vállalkozások nettó árbevételi adatain alapuló rangsorra hivatkozik, nem állja meg a helyét, hiszen 2022-ben még nem állnak rendelkezésére ezen adatok, mivel a vállalkozások a tárgyévet követő év május 31. napjáig teszik közzé beszámolóikat.

Továbbá a „környezetbarát”, „zöld”, természetbarát” kifejezéseket is célszerű körültekintően használni mivel, ha ezen állítások túl általánosak, átfogóak, s nincsenek konkretizálva, az is jogszabálysértő, hiszen környezetbarát jellegre vonatkozó állításokat világos, egyértelmű módon kell feltüntetni annak érdekében, hogy azok ne tévesszék meg a fogyasztókat. A vállalkozásoknak pedig bizonyítékkal kell alátámasztaniuk ezen állításaikat.

A fentieken túl még napestig sorolhatnánk, hogy egy vállalkozás népszerűsítése során milyen buktatók fordulhatnak elő. Ám összességében elmondható, hogy csak olyan tényeket célszerű állítani a termékekről, szolgáltatásokról, amelyeket bizonyítani tud a vállalkozás, s ezek a bizonyítékok már az állítás használatának pillanatától rendelkezésére állnak.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja