Online piacterek és keresőprogramok uniós szintű szabályozása

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Sándor Géza | 2019.08.08 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

2019. július 31. napján lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról (a továbbiakban: Rendelet). A szabályozás célja tisztességes, megbízható és kiszámítható környezet biztosítása a digitális internetgazdaság számára: „a digitális platformok és keresők kiegyensúlyozott növekedésének biztosítása, továbbá egyidejűleg védelem nyújtása a kkv üzleti felhasználók számára az átláthatóság és az új jogorvoslati lehetőségek előtérbe helyezésével”.

A Rendelet által szabályozott jogviszonyoknak alapvetően három alanya van: az online közvetítő szolgáltató vagy az onlinekeresőprogram-szolgáltató, az üzleti felhasználó vagy a kereskedelmiweboldal-használó és a fogyasztó. Az online közvetítő szolgáltató kategóriájába tartoznak tipikusan az online piacterek, alkalmazás-áruházak vagy a közösségi médiára irányuló online szolgáltatások; online keresőprogram pedig a weboldalakon történő keresések bevitelére alkalmas program. Üzleti felhasználónak minősülnek, akik online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínálnak fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást; míg kereskedelmiweboldal-használó az, aki online felületet használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére. Fogyasztó alatt pedig bármely természetes személyt érteni kell, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el az online közvetítő szolgáltatás igénybevétele során.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A jogalkotó indokolása szerint az online közvetítő szolgáltatók és az onlinekeresőprogram-szolgáltatók szerepe kulcsfontosságú a fogyasztók eléréséhez a közvetítő szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából: „az online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése miatt – amit az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatások még tovább erősítettek – az ilyen üzleti felhasználók, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) a fogyasztók elérését illetően egyre nagyobb mértékben függnek az említett szolgáltatásoktól”.

Nem tartoznak a Rendelet hatálya alá az olyan online fizetési szolgáltatások, online reklámeszközök vagy online hirdetési piacterek, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy előmozdítsák a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt.

Az online közvetítő szolgáltatók kötelesek a szerződéses feltételeiket a Rendelet előírásainak megfelelően megállapítani, így például a szerződéses feltételeket világosan és érthetően kell megfogalmazni; könnyen hozzáférhetővé kell tenni az üzleti felhasználók részére; meg kell határozni az online közvetítő szolgáltatás felfüggesztésére, megszüntetésére irányuló döntés indokait; tájékoztatást kell adni a forgalmi csatornákról és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok gyakorlásáról és ellenőrzéséről. A szerződési feltételekben biztosítani kell – főszabály szerint – az üzleti felhasználó részére a szerződés felmondáslehetőségét a szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetére.

Kiemelt jelentőséggel bír az üzleti felhasználók eredményessége körében, hogy az egyes üzleti felhasználókat, illetve azok szolgáltatásait milyen módon rangsorolja a platform vagy a keresőszolgáltató. Ezért a Rendelet elvárása szerint a rangsorolásnak kiszámíthatónak kell lennie, a rangsorolás nem lehet önkényes, a rangsorolást meghatározó paramétereket előre kell bemutatni, beleértve azt is, ha díjfizetéssel aktívan befolyásolható a rangsorolás. Ennek gyakorlatáról és az ennek való megfelelés elősegítése érdekében a Bizottságnak kell iránymutatást kidolgoznia.

A Rendelet a fentieken túl specifikus rendelkezéseket tartalmaz kiegészítő árukról és szolgáltatásokról, megkülönbözetett bánásmódról, belső panaszkezelési rendszer kialakításáról, alternatív jogorvoslatról, szakosodott közvetítőkről, képviselő szervezetekről stb.

A Rendelet végrehajtását a tagállamoknak kell ellenőrizniük, és a megsértése esetére megfelelő intézkedési rendszer alkalmazását kell előírniuk. A Rendelet címzettjeinek közel egy évük van a felkészülésre, ugyanis a Rendelet 2020. július 12-től alkalmazandó.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja