Összefoglaló a jövő évi KATA változásokról

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2020.07.23 | Cégjog

Kihirdetésre került azon korábban elfogadott törvényjavaslat, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt (a továbbiakban: „törvény”) is módosítja 2021. január 1-jétől.

Vállalkozói körökben a kedvező adózási mód és az adminisztratív előnyök miatt is választott kisadózó vállalkozások tételes adójára (tehát a KATA) vonatkozó szabályok 2021. január 1-jei hatállyal számos változáson mennek keresztül. A módosítás célja feltehetően az volt, hogy az eddigi „bújtatott” munkaviszonyok szűrésére kerülhessen sor. Általános jelleggel elmondható, hogy a munka világában vannak akik azért választják ezen adózási formát, hogy a közteherfizetési kötelezettséget megkerülve egy valójában munkaviszonynak megfelelő jogviszonyt leplezzenek és tegyenek kedvezőbbé. Kérdéseket vet fel ugyanakkor, hogy a jogszabály módosítása vajon teljes mértékben megfelel-e majd ezen célnak és nem nehezíti el azon vállalkozók és megbízók munkáját, akik nagyobb projekteken végeznek – egyébként jogszerűen – megbízási jellegű munkát.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az alábbiak szerint – a teljesség igénye nélkül – vegyük sorra azon főbb változásokat, amelyekre a vállalkozóknak számítania kell:

 • VÁLTOZÁS, hogy a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként [Törvény 7. § (1a) bekezdés]. Megszűnik tehát annak a lehetősége, hogy egynél több vállalkozásban legyen valaki kisadózó. Az először létrejött kisadózói státuszt hagyja jóvá NAV, a többit pedig törölni fogja 2021. január 1-jei hatállyal.
 • VÁLTOZÁS, hogy a NAV a kisadózó vállalkozás által tett, a magánszemély kisadózóként történő bejelentését visszautasítja, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már szerepel [Törvény 7. § (1b) bekezdés].
 • A Törvény 8. § rendelkezése alapján a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet. A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön-külön kell megfizetni. A tételes fizetést tehát nem érinti a módosítás.
 • VÁLTOZÁS: ha a belföldi székhelyű kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg.
 • VÁLTOZÁS: ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót fizet.
 • VÁLTOZÁS: ha belföldi székhelyű kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40%-os mértékű adót fizet.
 • Az adó alapjának meghatározása során azonban egyes tételek nem kell számításba venni, például amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy kapcsolt vállalkozástól megszerzett összeget.
 • VÁLTOZÁS: ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40%-os mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozás a kapcsolt vállalkozástól megszerzett összeg vonatkozásában 40%-os mértékű adót köteles fizetni.
 • VÁLTOZÁS: a belföldi kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd ezt követően a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig köteles így tenni, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat.
 • VÁLTOZÁS: a belföldi kifizető a tárgyévet követő év január 31-éig köteles tájékoztatni a kisadózó vállalkozást a 40%-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.
 • VÁLTOZÁS: hogy a 40%-os adó nem mentesíti a kisadózót a tételes adófizetés alól.
 • VÁLTOZÁS: ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerzett, vagy ha kapcsolt vállalkozási viszony útján juttatott bevételt a kisadózónak, úgy a tárgyévet követő február 25-éig havonkénti és kifizetőnkénti bontásban bevallást kell tenni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételről.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja