Pénz áll a házhoz? A korlátozási kártalanítás mértéke

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.11.24 | Ingatlan

Előző bejegyzéseinkben részletesen ismertettük, hogy milyen jogai vannak a tulajdonosnak, ha az építési szabályok hátrányosan érintették építési jogait. Erre a kérdésre a korlátozási kártalanítás intézményét jelöltük meg válaszul. De mennyi az annyi? Nézzük meg mikortól és mekkora összegű kártalanításra jogosult az építési jogaiban korlátozott tulajdonos!

Mielőtt belefognánk az aktuális témánkba, röviden elevenítsük fel magát a korlátozási kártalanítás lényegét. A korlátozási kártalanítás egyfajta kompenzáció az építkezni kívánó tulajdonosnak arra az esetre, ha az építési szabályok korábban még lehetővé tették a megálmodott épület engedélyezését vagy kivitelezését, de az újabb szabályok már nem.

Arra, hogy ilyen esetben mekkora összegű kártalanításra jogosult a tulajdonos a jogszabályok szűkszavú, de viszonylag egyértelmű választ adnak.

Az ilyenkor alkalmazandó jogszabály értemében a kártalanítás összege az érintett ingatlannak a régi és új szabályozás eredményeként megállapítható forgalmi értéke közötti különbözet összegével egyezik meg.

Lényegében tehát azt kell megvizsgálni, hogy az új építési szabályok életbe lépésével az ingatlan forgalmi értékében bekövetkezett-e csökkenés. Ha igen, akkor a csökkenés mértéke lesz a kártalanítási összeg.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A kérdés, hogy az építési jogok hátrányosan változtak-e és ez az érintett ingatlan forgalmi értékének csökkenését is okozta-e egyben, szakértői bizonyítást igényel. Ezért már a korlátozási kártalanítás iránti igény előterjesztését megelőzően is javasolt lehet ingatlanforgalmi szakértőt igénybe venni, aki szakvéleményében állapítja a forgalmi érték csökkenésének mértékét.

A kártalanítás kapcsán releváns kérdés az is, mikor esedékes maga a kártalanítási igény, mikortól jogosult a tulajdonos a kártalanításra.

A jogszabályi előírás szerint a kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Az esedékesség azt jelenti, hogy a tulajdonos mely időponttól jogosult a kártalanítás összegére. Ez az időpont pedig a számunkra kedvezőtlen építési szabályok hatálybalépésének a napjával esik egybe.

A tulajdonos csak ezt követően terjesztheti elő a kártalanítási igényét az illetékes települési önkormányzathoz. A kérelem előterjesztésének a napja azért is fontos, mert ezt követően egy év áll a felek rendelkezésére, hogy megállapodjanak a kártalanításról. Ha ez idő alatt a felek nem tudnak megállapodni, akkor – ahogy a legutóbbi cikkünkben már leírtuk – kártalanítási eljárást kell lefolytatni a kisajátítási eljárás szabályai szerint.

A kártalanítás mértéke és esedékessége azonban sok esetben a szakértői bizonyítás esetén is vitatott lehet. Nem mindegy ugyanis, hogy a szakértő milyen módszerrel állapítja meg a forgalmi érték csökkenését, és az sem, hogy a kártalanítás mértékére vonatkozó indítványt milyen módon terjesztjük elő. A jogos kártalanítási igényünk érvényesítése érdekében ezért forduljunk mielőbb a témában járatos jogi szakértőhöz.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja