Pórul járhat a fogyasztó, ha a Békéltető Testületet zaklatja

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.06.08 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

A fogyasztóvédelmi ügyekkel kapcsolatosan alappal feltételezhető, hogy a fogyasztók korlátlanul és kontroll nélkül, bármilyen ügyben és indokkal fordulhatnak az illetékes hatóságokhoz, így a Békéltető Testülethez is.

Jó hír a vállalkozásoknak, hogy ez távolról sincs így.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény ugyanis lehetőséget ad a Békéltető Testület elnökének arra, hogy az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül megszüntesse, amennyiben tudomására jut, hogy a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű.

Nem példa nélküli, hogy fogyasztóvédelmi ügyben a Békéltető Testület elnöke élt is a jogszabály biztosította lehetőséggel.

Az adott eljárás során a fogyasztó több alkalommal indulatos, tiszteletlen, indokolatlanul számon kérő hangvételű levéllel bombázta a hatóságot, durva hangnemben kifogásolva az általa indokoltnak vélt intézkedések elmaradását.

A Békéltető Testület elnöke az ügyfél magatartását megelégelte és azt zaklató jellegűnek minősítette, az eljárást pedig meghallgatás kitűzése nélkül megszüntette, kioktatva a fogyasztót egyebek között arról, hogy a Békéltető Testület nem levelezőpartner, és különösen nem a kizárólag kérelmezésre jogosult fogyasztó indulatainak levezetésére szolgáló szervezet.

Az eljáró tanács tagjai számára előkészítő munkát végző munkatársakkal szemben pedig szintén nem megengedett a tiszteletlen, sértő kommunikáció és magatartás.

Mindezek természetesen nem adhatnak alapot arra, hogy a vállalkozások a fogyasztók felé rossz minőségű terméket forgalmazzanak vagy nem megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, és az sem tekinthető általános jelenségnek, hogy a vélt vagy valós sérelmet szenvedett fogyasztók durva hangnemben kommunikáljanak a hatóságokkal, ugyanakkor a hatályos szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a valóban komolytalan fogyasztói indítványokat a hatóság elnöke súlyuknak megfelelően kezelje és jelképesen lesöpörje azokat a Békéltető Testület asztaláról.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja