SMS-ben felmondani?! Na persze!

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.08.30 | Munkajog

A munka világában a legfontosabb jognyilatkozatokat mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak írásban kell megtennünk. Ezek közül kiemelendő a munkaviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló jognyilatkozat, azaz a felmondás is, hiszen az írásba foglalásának az elmaradása már önmagában jogellenessé teszi a felmondást, függetlenül attól, hogy melyik oldalon állunk.

A következő fontos dolog, amire oda kell figyelni, az a felmondás közlésének formája, módja.

A hagyományos felmondási módokat már ismerjük: a legegyszerűbb – és talán legkorrektebb – személyesen felmondanunk, de választhatjuk azt is, hogy a felmondást tartalmazó nyilatkozatunkat postai úton tértivevényes küldeményként küldjük meg a tisztelt címnek.

Ám mi a helyzet, ha rendhagyó módon és kötetlen formában, SMS-ben, e-mailben, vagy viberen, facebook üzenetben stb. akarunk felmondani?

Erre bizonyos feltételek teljesülése esetében lehetőségünk van, tekintettel arra, hogy az írásbeliség fogalmát a Munka Törvénykönyvében a jogalkotó kibővítette az elektronikus dokumentummal. Eszerint, írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban került sor.

E-mail esetében a benne foglalt tartalom egyértelműen visszaidézhető, a feladó személye, a közlés időpontja – tehát az az időpont, amikor a dokumentum a címzett tárhelyén hozzáférhetővé válik – egyértelműen beazonosítható, a feladó személye szintén beazonosítható a felek által már jól ismert e-mail-cím által, amennyiben pedig a címzett kitörölné a levelet, úgy a tárhelyszolgáltatók naplóbejegyzései megfelelően igazolják a hozzáférhetővé válás időpontját.

Ugyanez a helyzet SMS esetében is és valamely közösségi oldalon vagy levelezőrendszeren elküldött felmondás esetében is: az ilyen formában küldött üzenet szintén alkalmas a közlés időpontjának és a küldő személyének beazonosítására (a profilhoz csak jelszóval lehet hozzáférni, amely egyértelműen azonosítja a nyilatkozatot tevő felet). A nyilatkozat tartalma – azaz a felmondás – pedig szintén hozzáférhető, akkor is, ha kitörölték (ez esetben az oldal üzemeltetőjének szerverein hozzáférhető).

Persze ezeken a közlési platformokon fennáll a veszélye annak, hogy a felhasználói fiókot feltörik, a jelszót ellopják, és így küldenek felmondást. Ez azonban végeredményben nem különbözik attól, mintha valakinek a nevével visszaélve jogosulatlanul mondanánk fel a munkatársunknak. Tehát önmagában a visszaélés lehetősége nem jelenti azt, hogy a közlési forma nem felel meg a jogszabályi kritériumoknak.

E-mailben, SMS-ben és egyéb webes felületen tehát – amennyiben az említett feltételek teljesülnek – felmondani lehetséges, ám a magunk részéről továbbra is a hagyományos felmondásközlési formákat tartjuk a legbiztosabbaknak és a legetikusabbaknak.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja