Dr. Farkas Márton

Ügyvéd

Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

marton.farkas@ecovis.hu

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 2015-ben.

Szakmai pályafutását egy vegyes polgári jogi praxisú budapesti ügyvédi irodában kezdte, ahol banki követeléskezelés és ingatlanjog területén szerzett tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott ügyvédjelöltként az ECOVIS magyarországi jogi csapatához, 2020 óta ügyvédként végzi tevékenységét.

Jogi szakterületei közé tartozik az e-kereskedelem és a fogyasztóvédelem, tanácsaival rendszeresen segíti az üzletágban tevékenykedő vállalkozások elindulását és a mindennapi működésük során felmerülő problémák megoldását. Kiemelkedő ismeretekkel rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának jogterületén, ezzel összefüggésben gyakran támogatja ügyfelei marketingkampányainak és egyéb hirdetési tevékenységének megfelelőségét.

Többéves tapasztalattal rendelkezik az adatvédelmi jog területén, számos adatvédelmi átvilágításban és megfeleltetésben való közreműködésén túl állandó tanácsadást végez a GDPR vállalati szintű alkalmazásának témakörében is. 

Mindennapi feladatai közé tartozik ügyfelei széles körben felmerülő polgári jogi problémáinak hatékony és gyors kezelése, amelynek keretében különösen társasági jogi, munkajogi és ingatlanjogi vonatkozású szerződések és egyéb jognyilatkozatok szerkesztését, illetve megbízói polgári peres képviseletét látja el.

Érdeklődési körébe tartoznak a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos jogi feladatok, elsősorban a szerzői jog és védjegyjog területén.

Szakmai tevékenységét magyar és angol nyelven végzi.