Dr. Farkas Márton

Ügyvéd

Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

marton.farkas@ecovis.hu

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 2015-ben.

Szakmai pályafutását egy vegyes polgári jogi praxisú budapesti ügyvédi irodában kezdte, ahol banki követeléskezelés és ingatlanjog területén szerzett tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott ügyvédjelöltként az ECOVIS magyarországi jogi csapatához, 2020 óta ügyvédként végzi tevékenységét.

Jogi szakterületei közé tartozik a társasági jog és a munkajog, jelentős tapasztalattal rendelkezik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésével kapcsolatos jogi problémák kezelésében. Rendszeresen közreműködik kereskedelmi szerződések előkészítésében és felülvizsgálatában, valamint gyakran végez marketingtevékenységekkel, e-kereskedelemmel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadást is.

Kiemelkedő ismeretekkel rendelkezik az adatvédelmi jog területén, számos adatvédelmi átvilágításban és megfeleltetésben való közreműködésén túl állandó tanácsadást végez a GDPR vállalati szintű alkalmazásának témakörében. Speciális szakterülete az egészségügyi adatkezelés, releváns tapasztalattal bír továbbá az adatvédelmi hatóság eljárásaival kapcsolatos jogi képviselet teljes körű ellátásban.

Rendszeresen képviseli ügyfeleit polgári peres- és nemperes eljárásokban, utóbbi keretében elsősorban végrehajtási, felszámolási és törvényességi felügyeleti eljárások során felmerülő problémák kezelésében nyújt jogi támogatást.

Érdeklődési körébe tartoznak a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos jogi feladatok, különösen a szerzői jog és védjegyjog területén.

Szakmai tevékenységét magyar és angol nyelven végzi.