Székhelyszolgáltatók, figyelem! Új pénzmosás elleni előírások a láthatáron!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely Csaba | 2019.12.19 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A hazánkban is népszerű székhelyszolgáltatás intézménye tekintetében kötelezővé tette a jogalkotó a pénzmosást és a terrorizmusfinanszírozást megelőző intézkedéseket. Korábbi cikkünkben már kifejtettük, hogy a témában a Kormány 2019. november 12. napján nyújtotta be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítására irányuló T/8028. számú törvényjavaslatát (Javaslat). Jelen cikkünkben a székhelyszolgáltatókra vonatkozó fontosabb kötelezettségeket kívánjuk röviden bemutatni.

A Javaslat tehát kiterjeszti a Pmt. hatályát a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező székhelyszolgáltatóra. De kit is tekint a Pmt. székhelyszolgáltatónak? A Pmt. alapján a székhelyszolgáltató a székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló, írásba foglalt megbízási szerződés alapján székhelyet biztosító megbízott.

A Javaslat kimondja továbbá azt is, hogy a Pmt. hatálya alá kerülő szolgáltatók felügyeletét a pénzügyi információs egység fogja ellátni, amely Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodáját jelenti.

A székhelyszolgáltató a tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni a felügyeleti szervnek a Javaslat alapján, a székhelyszolgáltatói tevékenység a bejelentést követően folytatható. A megadott adatokban, illetve a nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett változást (a tevékenység végzésének megszüntetését is beleértve) a székhelyszolgáltató köteles 15 munkanapon belül bejelenteni a felügyeleti szervnek.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A bejelentésnek tartalmaznia kell többek között jogi személy esetén a székhelyszolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és hivatalos elérhetőségét. Természetes személy esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell a személy nevét, születési nevét, anyja nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint mellékelni kell az EU és az ENSZ által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szabályzat elfogadásáról tett nyilatkozatot és azokat az okiratokat, amelyek a székhelyszolgáltatásról szóló rendelet szerinti feltételeknek való megfelelést igazolják.

A székhelyszolgáltató bejelentési kérelméről az adóhatóság 30 napon belül dönt. Amennyiben valamely kizáró ok megállapításra kerül, vagy a székhelyszolgáltató nem felel meg a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételeknek, úgy tevékenységet nem végezhet.

Ezen felül pedig évente vizsgálhatja a NAV, hogy a székhelyszolgáltató tekintetében fennállnak-e a nyilvántartásba vétel feltételei, ezért a székhelyszolgáltató minden tárgyév december 31-ig köteles írásban igazolni a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételek teljesülését.

Abban az esetben, ha a felügyeleti szerv megállapítja, hogy a székhelyszolgáltató nyilvántartásba vételének a feltételei nem állnak fenn, úgy felhívja, hogy 30 napon belül szüntesse meg az akadályt, és ezt írásban igazolja a felügyeleti szervnek.

Ha a székhelyszolgáltató a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatót törli a nyilvántartásból, és erről értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Ennek eredményeképpen az állami adó- és vámhatóság megvizsgálja, hogy a törölt székhelyszolgáltató mely adózóknál lát még el székhelyszolgáltatási tevékenységet, és felhívja az adózót, hogy gondoskodjon megfelelő székhely biztosításáról.

A fentiek alapján látható, hogy a pénzmosás megelőzését a jogalkotó új, szigorú szabályokkal kívánja biztosítani. Kiemeljük, hogy a fent elemzett törvényjavaslatot a Parlament 2019. december 11. napján elfogadta, a változások 2020. január 10. napján lépnek hatályba.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja