Szelektív a memóriám és nem szelektív a hulladékom? Néhány alapvetés az elkülönített hulladékgyűjtésről

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.01.25 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Széles körben ismert és elterjedt törekvés a hulladékgazdálkodás terén, hogy elvárt és előírt a hulladékok minél professzionálisabb és szervezettebb elkülönített gyűjtése, közismert nevén a szelektív hulladékgyűjtés.

Ennek ellenére, vagy éppen ezért érdemes egy kicsit részletesebben ismertetni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény) vonatkozó lényeges előírásait, és a kapcsolódó fogalmakat.

Mi is valójában a szelektív gyűjtés – maradjunk most ennél a közkeletű elnevezésnél – fogalma?

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek.

Rögtön felmerül a kérdés, hogy mi az a vegyes hulladék, amit mint egy páriát, nem lehet elkülönítetten gyűjteni, vagy amitől még más hulladékot is el kell különíteni.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Nos, a vegyes hulladék a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek. Vagyis a vegyes hulladékot is elkülönítetten kell gyűjteni, viszont nem lehet fajta, jelleg, valamint típus szerint homogénnek tekinteni.

Az elkülönített gyűjtés lényege pontosan az, hogy annak során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint el lehet különíteni, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.

Nézzük meg, milyen módon próbálja elősegíteni a Ht. a szelektív gyűjtést, ezzel is érvényre juttatva a hulladékgazdálkodási alapelvek érvényesülését.

Alapelvi szinten határozza meg a Ht., hogy a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve alapján elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen.

A hulladékok újrahasznosítása érdekében bevezetett előírás, hogy a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazók a forgalmazás helyén kötelesek az általuk forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, vagy egyéb hulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.

Az előző blog-bejegyzésekhez kapcsolódóan a hulladékbirtokosra vonatkozó előírás, hogy a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amilyen mértékben ez műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot pedig más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti.

Ezen tevékenységhez az ingatlanhasználónak – a Ht. alapvetően engedély szempontú szabályozása alóli kivételként – engedéllyel sem kell rendelkeznie, csakúgy, mint ahogy a gazdálkodó szervezetek is jogosultak nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékukat saját járművel, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítani.

Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert egyebekben a közszolgáltatónak kell kialakítania, amiről megfelelő tájékoztatást kell adnia.

Hulladéktermelők, szelektív gyűjtésre fel!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja