Szerződés az ünnepekre

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor | 2019.12.19 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Karácsonyi szerződés, amely létrejött egyrészről

Jézuska (születési hely, idő: Betlehem, 0 körül, a korabeli adminisztrációs hiányosságok okán december 25-re regisztrálva; anyja neve: Mária; lakcíme: bárhol fellelhető), mint Szolgáltató1 és

Mikulás (születési hely, idő: Patara, ~3. század vége; anyja neve ismeretlen; jelenlegi lakcíme: Finnország, 96930 Rovaniemi, Tähtikuja 1), mint Szolgáltató2; Szolgáltató1 és Szolgáltató2 együttesen: Szolgáltatók, valamint

Magyar Emberek (születési hely, idő: kinek mi; anyja neve: kinek mi; lakcíme: Föld, itt-ott, leginkább Magyarország), mint Kedvezményezett, Szolgáltatók és Kedvezményezett együttesen: Felek között valahol, valamikor, az alábbiak szerint:

Előzmény és a szerződés hatálya:

 • Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatók és a Kedvezményezett között korábban tartós, a jelenlegivel azonos tárgyú szerződés jött létre, amely szerződés feltételeit a Felek a továbbiakban egységes szerkezetbe foglalják a jelen megállapodás szerint.
 • A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltatók és a Kedvezményezetten kívüli további Emberek között szintén tartós szerződés van érvényben, azonban a jelen szerződést kifejezetten a magyar jog hatálya alatt kötik, meghatározott személyi körben.
 • A Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató1 nevének említése a jelen szerződésben nem ütközik a Tízparancsolat 2. szabályába.

A szerződés tárgya:

 • Felek a jelenlegi szerződést annak érdekében kötik, hogy a Kedvezményezett jelentős mértékben gazdagodjon Szolgáltatók egyoldalú támogatása által. Ennek megfelelően a jelen szerződés leginkább ajándékozási jellegű, azzal, hogy a Kedvezményezettet az ajándékok hatékony felhasználása érdekében kötelezettségek terhelik.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A Szolgáltatók kötelezettségei:

 • Szolgáltató1 a 4) pontban foglalt ajándékozási kötelezettségét elsősorban kegyelmi jellegű ajándékokkal, azon belül is kiemelt helyen a Szeretet, mint fő termék biztosításával teljesíti. Felek megállapodása szerint Szolgáltató1 a Szeretetet mennyiségi korlátozás nélkül biztosítja Kedvezményezett részére. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató1 vállalása nem ütközik a Ptk. 6:107. § előírásába, azaz nem minősül lehetetlen szolgáltatásnak, Szolgáltató1 korlátlanul tudja teljesíteni kötelezettségét.
 • Szolgáltató2 a 4) pontban foglalt ajándékozási kötelezettségét elsősorban materiális jellegű ajándékok rendelkezésre bocsátásával biztosítja, leginkább csokoládé, mogyoró, egyéb édességek, mandarin, narancs, más gyümölcs és kisebb ajándékok formájában.
 • Különös rendelkezések a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan:
 1. Felek nem zárják ki, hogy bármely Szolgáltató a másik Szolgáltató fenti fő érdekkörébe tartozó terméket biztosítson Kedvezményezett részére;
 2. Szolgáltató1 a termékeit egész évben elosztva biztosítja Kedvezményezett részére, azonban egyéni vállalása alapján +30%-os extra hozamot garantál a december 24-26-ig terjedő időszakban;
 3. Szolgáltató2 a termékek éves mennyiségének szállítási határidejét minden év december 6-ára vállalja;
 4. Szolgáltató1 Kedvezményezett jó- vagy rosszhiszeműségétől függetlenül biztosítja ajándékait Kedvezményezett részére;
 5. Szolgáltató2 jogosult a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartása mellett (Infotv., GDPR) Kedvezményezettről annak magatartására vonatkozó adatokat gyűjteni és azt ajándékozása során felhasználni (pl. virgács mint jelzés értékű termék). Jelen szerződés egyben a Kedvezményezett hozzájárulása az adatok kezeléséhez. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató1 a Kedvezményezettről minden szükséges adattal rendelkezik, azonban ehhez nem kell a Kedvezményezett hozzájárulása, mert Szolgáltató1 ezzel jogi kötelezettségeit teljesíti a „Mennyei Atya” néven nevezett harmadik fél irányába.

A Kedvezményezett kötelezettségei:

 • A Kedvezményezett köteles a neki ajándékozott termékeket rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni; a Szeretet termék tekintetében pedig felhasználási kötelezettsége van.
 • A Kedvezményezett köteles a részére biztosított termékeket másokkal megosztani. A megosztás módja a kegyelmi termékek tekintetében annak korlátlan továbbadása azzal, hogy Szolgáltató1 annak szintén korlátlan, automatikus utánpótlását vállalja. Materiális termékek esetében a korrekt mértékű, végleges megosztás elvárt, vagy a termékek használati jogának időleges átengedése mások részére.
 • A Kedvezményezett köteles a neki juttatott ajándékok tekintetében hálával tartozni, amely külön nevesített kötelezettségét elsősorban a 8)-9) pontok megfelelő alkalmazásával és betartásával teljesíti.

A Felek jogai:

 • A Szolgáltatóknak joguk van arra, hogy a 8)-10) pontokban körülírt felhasználást ellenőrizzék, nem megfelelő felhasználás esetében pedig azt szankcionálják. A Szolgáltatók a jelen pontban meghatározott jogkör gyakorlása esetén sem szüntetik meg az ajándékok biztosítását, azonban a Kedvezményezett köteles a Szolgáltatónak okozott kár (elsősorban szomorúságból fakadó igények) megtérítésére.
 • A Kedvezményezett joga, egyben a Szolgáltatók által javasolt és leghatékonyabb felhasználási mód az ajándékok közeli hozzátartozók és barátok körében való felhasználása azzal, hogy az itt meghatározott személyeken kívüli további személyek esetében is elvárt a fenti kedvezményezetti kötelezettségek teljesítése.
 • Extra hatást fejt ki a december 24-i, halászlé és egyéb gasztronómiai termékek fogyasztásával, karácsonyfa mellett, közeli hozzátartozók körében való felhasználás, amely tekintetében a Szolgáltatók felhívják a Kedvezményezett figyelmét az „érzelmi dömpingnek” nevezett, javarészt áldásos felhasználási hatásra.

Szavatosság, garancia:

 • Szolgáltató1 a Szeretet tekintetében örök garanciát vállal és tájékoztatja Kedvezményezettet, hogy annak megromlása még jelentős használat mellett sem következik be, sőt tulajdonképpen ekkor fejti ki leginkább hatását.
 • Minden más termék esetében a Szolgáltatók egy éves garanciát vállalnak.
 • Elsősorban gyermek megajándékozottak, de akár más személyek tekintetében a termékek javításának ügyintézésére a Szolgáltatók a jelen szerződéssel meghatalmazást adnak harmadik fél részére (szülő, gyám, gondnok, nevelő, gondozó, törvényes képviselő vagy más, hasonló státuszú személy).

Kelt Valahol, Valamikor, örök hatállyal.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja