A szó elszáll, az írás megmarad: a birtokbaadási jegyzőkönyv fontossága

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.01.04 | Ingatlan

Korábbi cikkeinkben már többször foglalkoztunk az adásvételi szerződés egyes elemeivel, az egyes pontok gyakorlati buktatóival is. A jelen cikkünkben az az ingatlanvásárlások záró eseményét, a birtokbaadást elemezzük.

Az ingatlan birtokbaadására jellemzően abban az esetben kerül sor, ha a felek a szerződésben rögzített kötelezettségeiket már nagyrészt teljesítették, a teljes vételár megfizették az eladónak, az ingatlan tehermentes, kiürített állapotban van. Ekkor jön el a pillanat, hogy birtokba vegye a vevő a megvásárolt ingatlant. A birtokbaadás az ingatlanvásárlás legutolsó lépése, amelyet a hétköznapok során kulcsátadásként is szoktak említeni. Ekkor teszi lehetővé az eladó, hogy a vevő a tulajdonjog megszerzésével be is költözhessen a megvásárolt ingatlanba. A birtokbaadás folyamata azonban nem kizárólag kulcsok átadásából áll. Ez is egy fontos, de ezen kívül még számos más teendője is van a feleknek.

Fontos, hogy az esetlegesen felmerülő viták elkerülése végett mindig foglaljuk írásba a birtokbaadás mozzanatai egy átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Ebben a dokumentumban több tényezőt is rögzíteni kell. Szerepelnie kell a közműórák azonosító számának, állásának, hiszen az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjak innentől fogva a vevőt terhelik, a korábbi fogyasztás viszont az eladó felelőssége. A két félnek együttesen kell r arról, hogy a víz, a gáz és a villany mérők állása mit mutat, és ez alapján kell vállalniuk a később jelentkező költségeket. Az eladónak a köznyelvben elterjedt kifejezéssel élve,„nullás igazolásokkal” kell bizonyítania, hogy nincsen tartozása a közműszolgáltatók felé, vagy nincs elmaradva az esetlegesen felmerülő társasházi közös költséggel sem. Mindemellett a jegyzőkönyvben is rögzíteni javasolt azt is, hogy az eladó elismeri, hogy a vevő kifizette az ingatlan teljes vételárat, ha annak az átadás napja volt a határideje, a vevő pedig kijelenti, hogy megfelelő állapotban vette át az ingatlant. Ha az ingatlan bármely jellemzője, annak működése, állaga eltér a megszokottól, azt külön is érdemes feltüntetni a jegyzőkönyvben.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A jegyzőkönyvben rögzítetteket követően meg kell kezdeni a közüzemi szolgáltatások a vevő nevére történő átírását is. Ezt úgy a legegyszerűbb és a legpraktikusabb intézni, hogy az eladó és a vevő együttesen mennek el a közüzemi szolgáltatókhoz, és a jegyzőkönyvben feltüntetett óraállásig az eladó kifizeti az aktuális fogyasztást, valamint ezzel egyidejűleg a vevő átíratja saját nevére az szerződéseket. Ez az eljárás mindkét félnek biztosítékot jelent, hiszen így nem maradhat közüzemi tartozás, ami megnyugtató a vevő számára. A mérőórák pedig átkerülnek a vevő nevére a szolgáltató nyilvántartásában, így az eladó nem fog már több számlát kapni a fogyasztás tekintetében.

Fontos megjegyezni, hogy az eladónak továbbá igazolnia és szavatolnia kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvben azt is, hogy az ingatlanból kijelentkezett a lakcímnyilvántartásban, illetve hogy senki más sem maradt bejelentkezve. Az esetleges viták elkerülése végett nyilatkoztassuk az eladót továbbá arról is, hogy az ingatlan nem telephelye, illetve székhelye semmilyen gazdasági társaságnak sem.

A birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges azt is, hogy milyen előre, az adásvételi szerződésben egyeztetett berendezési tárgyakat, felszereléseket hagyott az eladó az ingatlanban. Ekkor kell fizikailag is meggyőződnie a vevőnek arról, hogy valóban ott vannak-e a megjelölt ingóságok.

A fentiekben részletezett információkat és tényeket látva tehát a birtokbavétel kapcsán is fontos dolog óvatosnak és körültekintőnek lennünk, hiszen igen kellemetlen meglepetések is érhetnek minket a megvásárolt ingatlannal kapcsolatban, ha nem a megfelelő körültekintéssel járunk el.

Előzze meg a problémákat, és forduljon bizalommal a birtokbaadás kapcsán is az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja