Tájékoztatásból elégtelen – a jogorvoslati tájékoztatás hiányának egyes kérdései

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2022.05.12 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Évekkel ezelőtt megkezdődött az a folyamat, mellyel a jogalkalmazók kezdenek már megbarátkozni: bírósági és hatósági eljárásokban meghatározott ügyfelek kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot a bíróságokkal, hatóságokkal.

Ez az előírás nemcsak kérelmekre, beadványokra, de a jogorvoslati eljárásokra is irányadó.

A fő kapcsolattartási felület és mód a hatósági eljárásokban a véleményem szerint logikus és jól használható e-papír felület.

A helyzet azonban csak látszólag egyszerű. Vannak ugyanis olyan speciális hatósági eljárások, melyekben a hatóság külön nyomtatványt biztosít a beadványok, adott esetben a jogorvoslati kérelmek benyújtásához. Még ezzel sem lenne semmi gond abban az esetben, amennyiben erről a hatóság konkrét és egyértelmű tájékoztatást nyújt az ügyfelek felé. A tájékoztatási kötelezettség már az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján is fennáll, mely szerint a döntésnek tartalmaznia kell egyebek mellett a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Mi a helyzet azonban akkor, ha ez a tájékoztatás mindössze annyit tartalmaz, hogy az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél a jogorvoslati kérelmet elektronikus úton köteles benyújtani, de azt nem lehet e-papíron, kizárólag valamely egyedi nyomtatványon előterjeszteni?

Szerencsére a jogalkalmazó választ ad erre a kérdésre is.

A Kúria egyértelműen leszögezte, hogy a jogorvoslatról szóló tájékoztatásnak – az E-ügyintézési tv. vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – magában kell foglalnia azt is, hogy az ügyfél akkor nyújtja be jogszerűen a beadványát, ha azt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által rendszeresített űrlapon teszi meg.

Amennyiben a tájékoztatás erre nem terjed ki, úgy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a jogorvoslati záradék hiányos, mert utalást sem tartalmaz a fenti jogszabályhelyekre, nem hívja fel az ügyfél figyelmét arra, és nem tájékoztatja kellő mértékben az elektronikusűrlap-szolgáltatás igénybevételének kötelezettségéről.

Nem várható el ugyanis az ügyféltől a közigazgatási jog területén több tucat különböző ágazati szabály meglétére tekintettel, hogy tisztában legyen azzal: a közigazgatási szerv speciális űrlapot rendszeresített az adott jogorvoslatokkal összefüggésben. Az erről való tájékoztatás hiányában pedig sérül a felperes tisztességes eljáráshoz való joga.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja