Támogatott döntéshozatal

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2022.10.06 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A támogatott döntéshozatali eljárás hasznossága ellenére nem túl elterjedt, kevésbé ismert jogintézmény. Célja, hogy olyan személyek számára biztosítson segítséget, akiknek a belátási képessége kis mértékben csökkent, de nem szorulnak cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre. A jogintézmény egyfajta jogilag biztosított „mankó” a döntéshozatalban az érintett személy által meghatározott ügyekben, illetve egyes élethelyzetekben. Hasonlíthat a részleges gondnokság alá helyezéshez, de itt a cselekvőképesség korlátozására nem kerül sor, így a személy teljesen önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A támogatót a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján rendeli ki a gyámhatóság, feltétele azonban a támogatott hozzájárulása, illetve annak a kirendelt személy általi elfogadása. A támogató általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoportokra vonatkozóan rendelhető ki, határozatlan időre, 5 évenkénti felülvizsgálattal. Fontos szabály, hogy azokban az ügycsoportokban, amelyek tekintetében az érintett személy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, nem rendelhető ki támogató. 

A támogatott személy maga választhatja meg, kit kíván támogatójául, de a gyámhivatal hivatásos támogatót rendel ki abban az esetben, ha a támogatott nem tud olyan személyt megjelölni, aki megfelel a feltételeknek. Hivatásos támogatóként hivatásos támogatói feladatokat ellátó, a kormány által kijelölt szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személy vagy mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy rendelhető ki. Költségtérítésre jogosult, szemben a támogatott által szabadon választott támogatóval. 

Nem lehet támogató az a személy, aki cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, illetve az a személy sem, aki maga is támogatott, és relatív kizáró ok az is, ha a támogatott személlyel szemben érdekellentét áll fenn. Egy személy vonatkozásában egyszerre két támogató is kirendelhető.

Ahogyan fent írtuk, a támogatott döntéshozatal nem érinti a cselekvőképességet, így a támogató sokszor egy jognyilatkozat megtételénél vagy egy közigazgatási, polgári és büntetőeljárási cselekménynél – amelyekben a támogatott személy érintett – már a személyes jelenlétével is eleget tesz feladatának, de emellett feladata – kérésre – a támogatottal való egyeztetés, illetve a szükséges tájékoztatás megadása, amellyel elősegíti a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét. 

Az 5 évenkénti felülvizsgálattól eltérően a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik a rendkívüli felülvizsgálatot is akkor, 

  • ha a támogatott személy kifejezetten kéri, vagy ha a támogató gondnokság alá helyezésére került sor, illetve 
  • ha más hatóság értesíti a gyámhatóságot a támogató és a támogatott személy közötti érdekellentétről, illetve 
  • abban az esteben is, ha olyan egyéb tény, körülmény jut a gyámhatóság tudomására, amely indokolttá teszi a támogató kirendelésének felülvizsgálatát. 

A rendkívüli felülvizsgálat során a gyámhatóság személyesen hallgatja meg mindkét felet és dönt a támogató kirendelésének változatlan formában való fenntartásáról vagy új támogató kirendeléséről. 

Abban az esetben, ha a támogató a feladatait nem látja el, vagy olyan cselekményt követ el vagy magatartást tanúsít, amellyel a támogatott személy érdekeit súlyosan sérti, a gyámhatóság elmozdítja tisztségéből. Tisztségből való felmentésre kerül sor, ha bármelyik fél kezdeményezi, vagy ha a támogatott személy meghal, illetve akkor, ha a későbbiekben derül ki olyan tény vagy körülmény, amely a kinevezés akadálya lett volna. A tisztség a támogató személy halálával automatikusan megszűnik. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja