Termőföld más célú hasznosítása IV.

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2020.12.17 | Ingatlan

A termőföld más célú hasznosítását feldolgozó cikksorozatunk első részében a termőföld hasznosítása és az ún. más célú hasznosítása került tárgyalásra általánosságban, míg a második részben a más célú hasznosítás engedélyezése esetén kötelezően fizetendő földvédelmi járulék szabályait tekintettük át. Sorozatunk előző, harmadik részében a más célú hasznosítás iránti kérelem és eljárás szabályait, technikai részleteit vettük górcső alá.

Cikksorozatunk negyedik, egyben utolsó részében az engedély nélküli más célú hasznosítás szabályozását tekintjük át.

Azt már a korábbi cikkekből pontosan tudjuk, hogy egy termőföld más célú hasznosításához az ingatlanügyi hatóság engedélye szükséges. Abban az esetben azonban, ha i) a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy ii) az igénybevevő a megszerzett engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Tulajdonosi generációváltással megújul az Ecovis – Az új generációs tulajdonosi kör személyes történetekkel mutatkozik be

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha például lakóház építésére kértem a termőföld végleges más célú hasznosítását, azonban az ingatlanon az engedélytől eltérően egy engedélyköteles telephelyet valósítok meg, akkor a termőföld védelméről szóló törvénybe ütköző tevékenységet folytatok.

Tekintve, hogy a más célú hasznosítás iránti kiadott engedély alapján megvalósított tevékenység be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, rövid úton kiderül, ha eltértünk az engedélyben foglaltaktól.

Az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárást az ingatlanügyi hatóságnak az igénybevevővel (engedélyessel) szemben kell lefolytatnia. Ellenkező bizonyításáig igénybevevőnek a termőföld földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója minősül, ha viszont nincs bejegyzett földhasználó, akkor a tulajdonos. Persze az érintett személy igazolhatja, hogy valójában nem is ő a tényleges igénybevevő és nyilatkozhat az igénybevevő személyéről.

De mi történik, ha az ingatlanügyi hatóság megállapítja, hogy engedély nélküli más célú hasznosítás történt?

Az ingatlanügyi hatóság dönthet úgy, hogy a termőföld végleges más célú hasznosításához utólagosan hozzájárul. Ez az utólagos hozzájárulás a termőföld végleges más célú hasznosítására kiadott engedélynek minősül. Azonban az ingatlanügyi hatóság ezt akkor teheti meg, ha megállapítja, hogy a más célú hasznosítás feltételei egyébként fennállnak.

A másik lehetősége a hatóságnak az, hogy az igénybevevőt a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítására kötelezi és ez a főszabály. Természetesen ennek végrehajtását a helyszíni szemle keretében ellenőrzi a hatóság.

Mindegy hogyan dönt a hatóság, az igénybevevőnek mindkét esetben számolnia kell bírsággal. Az ingatlanügyi hatóság a bírság megállapításáról az eredeti állapot helyreállításának elfogadásáról vagy az utólagos hozzájárulásról szóló határozatban rendelkezik. Ellenben nincs helye bírság kiszabásának, ha a cselekménynek az ingatlanügyi hatóság tudomására jutásától egy év, illetve a cselekmény elkövetésétől számított öt év eltelt.

Amennyiben termőföld végleges más célú hasznosításában gondolkozik, vagy esetleg tulajdonosoként annak elszenvedője, forduljon hozzánk bizalommal.

INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning

Ingatlanközvetítés, Ingatlantranzakciók adó- és illetékvonzatai, Termőföld tulajdonjogának megszerzése és a földhasználat, Társasházi tetőtér beépítések jogi problematikája
Videókonferencia (Videók hossza: 556 perc)

Oktatók: Dr. Jean Kornél, Dr. Kálmán Kinga, Dr. Zalavári György
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja