The winner takes it all – Avagy a póker nyertese akár az adófizetési kötelezettség alól is mentesülhet

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Tímea | 2019.03.07 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy egy-egy nagyobb összegű nyeremény adóköteles jövedelemnek minősül. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján ilyennek minősül az engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, a fogadásból, valamint a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény. Minden olyan nyeremény, amelyet a törvény nem nevesít, nem adóköteles. Ezek közül a törvény felsorol néhányat, például a jogszerűen szervezett és a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján engedélyhez nem kötött sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a játékkaszinóból, a lóversenyfogadásból származó nyeremény nem adóköteles.

Érdekes kérdés, hogy a külföldön szerzett nyeremény adóköteles-e Magyarországon. Alapesetben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények határozzák meg, hogy melyik államban kell adót fizetni a nyeremény után.

E vonatkozásban érdekes eset az Amerikai Egyesült Államokban élő pókerversenyen nyert pénznyeremény sorsa. A Kúria nemrégiben közzétett döntésében megállapította, hogy az élő pókerversenyen szerzett nyeremény nem minősül az Szjtv.-ben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, ajándéksorsolásból, valamint fogadásból származó nyereménynek, erre tekintettel nem személyi jövedelemadó köteles.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A fenti esetben az USA-ban élő pókerversenyen megszerzett nyeremény adóztatását rendelték el Magyarországon, arra való hivatkozással, hogy a külföldi játék nem tartozik a fent említett Szjtv. hatálya alá, ezért nem is tartozhat a fenti kivételek közé és nem mentesül az adókötelezettség alól.

Az elsőfokú bíróság megerősítette az adóhatóság álláspontját abban, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt kedvezményes szabály csak az Szjtv. hatálya alá tartozó, vagyis Magyarországon szervezett játékokra terjed ki. Az USA-ban megszerzett nyereményt a bíróság önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősítette, és ez alapján adókötelesnek. A kártyajáték nyertesének adókötelezettségét a bíróság Magyarországon megállapította, ugyanakkor a nyertes az USA-ban adót nem fizetett, hiszen ott ez a jövedelem nem képezte adófizetési kötelezettség alapját.

A felülvizsgálati eljárás során a Kúria rögzítette, hogy az élő pókerversenyen szerzett nyeremény az USA-ban nem személyi jövedelemadó köteles, a felperes személyi jövedelemadót sem az USA-ban, sem Magyarországon nem fizetett. A Kúria elsődlegesen abban foglalt állást, hogy az élő pókerversenyből származó nyeremény egyáltalán adóköteles jövedelemnek számít-e Magyarországon. Kifejtette, hogy minden olyan nyeremény, amely nem kerül felsorolásra a személyi jövedelemadóról szóló törvény fent megjelölt, adóköteles nyereményeket nevesítő bekezdéseiben, nem adóköteles. Az adómentes nyereményeket példálózóan felsoroló bekezdés nem kimerítő jellegű.

Ennek fényében megállapította, hogy az élő pókerversenyen szerzett nyeremény nem minősül az Szjtv.-ben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, ajándéksorsolásból, valamint fogadásból származó nyereménynek, erre tekintettel nem személyi jövedelemadó köteles.

Érdemes tehát résen lenni a nyereményadók vonatkozásában is, hiszen bár az élő pókerversenyen szerzett nyeremény után nem kell adót fizetni, mindig egyedileg kell vizsgálni az adófizetési kötelezettséget, a nyereményjáték típusától függően.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja