Titkolható-e a másodállás?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2020.06.18 | Munkajog

A régi Munkatörvény könyve alapján volt egy olyan rendelkezés, miszerint ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt akart létesíteni, köteles volt azt a munkáltatójának bejelenteni. Ezt követően pedig a munkáltató dönthetett arról, hogy megtiltja a másodállást vagy sem. Tiltásra akkor volt lehetősége, ha az újabb munkaviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztette. A bejelentési kötelezettség az új Munkatörvény könyvében már nincs előírva, ellenben a munkáltató jogos gazdasági érdekének védelmét változatlanul fenntartotta a jogszabály, ezzel biztosítva a munkáltató számára azt, hogy megtilthassa a másodállás elvállalását, vagy akár erre hivatkozással felmondással éljen.

Az új Munkatörvény könyve rendelkezik arról is, hogy a hatálya alá tartozók – így a munkavállaló is – kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényegesek. Ebbe a körbe tartozik a másodállás bejelentése is, még abban az esetben is, ha valaki nem versenytársnál kíván dolgozni, hiszen a meglévő munkaviszonyára kihatással lehet az új munka elvállalása és ellátása. Ahhoz, hogy a munkáltató megtiltsa a másodállást, bizonyítania kell tudni, hogy jogos gazdasági érdekeit sérti, vagy veszélyezteti a másodállás. Ennek bizonyítása versenytársnál történő munkavégzés esetén viszonylag egyszerű, és erre hivatkozással a munkáltató meg is tilthatja ilyen esetekben a másodállás elvállalását. Amennyiben a munkavállaló ennek ellenére elvállalja a másodállást a versenytársnál, úgy számíthat arra, hogy a munkáltató felmond neki és a felmondás jó eséllyel védhető lesz a bíróságon is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Vannak azonban olyan másodállások, amik esetében nincs lehetősége a munkáltatónak mérlegelni, hogy jogos gazdasági érdekét sérti a másodállás vagy sem, mert eleve jogszabály határozza meg az összeférhetetlenséget. Ebbe a körbe tartozik a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által meghatározott összeférhetetlenség az ún. orvoslátogatói munkakörök kapcsán. A jogszabály értelmében ugyanis egy gyógyszerforgalmazó cég orvoslátogatója nem végezhet egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet. A tilalom érthető, hiszen az egyik munkakörben pont az a feladata a munkavállalónak, hogy a munkáltatója termékeinek forgalmazását segítse elő, míg a másik munkakörben pedig azt a felelősségteljes feladatot kell ellátnia, hogy a hozzá forduló betegek részére ajánljon, vagy akár felírjon gyógyszereket. A kettő valóban teljesen összeférhetetlen.

A Munkatörvény könyve a vezetőállású munkavállalókra eltérő szabályokat állapít meg, ugyanis az esetünkben teljesen ki van zárva a másodállás lehetősége. Ők hiába jelentenék be a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, számukra itt olyan összeférhetetlenségről van szó, ami alapján a munkáltató felmondhat nekik.

A másodállás létesítésének és bejelentésnek van tovább jogi, pontosabban adatvédelmi vetülete is, hiszen sok esetben nincs intézményesítve a munkáltatónál, hogy miként kell bejelenteni azt, vagy egyáltalán nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel a munkáltató. Más munkáltatók különböző nyilatkozatokat kérnek a másodállás vonatkozásában, és itt merülnek fel az adatvédelmi kérdések, hogy milyen módon, milyen mélységben, valóban jogos érdekből gyűjti és tárolja a munkáltató ezeket az adatokat, valamint kinek, hogyan és milyen feltételekkel továbbítja azokat. Talán legegyszerűbb ezek alapján arról nyilatkoztatni a munkavállalókat, hogy az összeférhetetlenség vonatkozásban nem áll fenn semmilyen körülmény, ugyanis ebben az esetben a nemleges nyilatkozat alapján a munkáltató megbizonyosodhat arról, hogy a munkavállaló nem végez olyan tevékenységet, ami a jogos gazdasági érdekét sértené, miközben van lehetősége a munkavállalónak arra is, hogy ha nem tud nemleges választ adni, akkor fel tudja fedni a másodállás tényét és így elkerülheti a későbbi jogkövetkezményeket.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja