Több munkáltató egy munkaviszonyban? Igen, van ilyen!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely Csaba | 2019.06.06 | Munkajog

Manapság számos új – atipikus – konstrukció került bevezetésre a hagyományos munkaviszonyok mellett, ahol a munkavállaló esetlegesen nem teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződés keretében, csak egy munkáltató javára végzi a tevékenységét. Az atipikus foglalkoztatási formákban a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaló nem egy, hanem kettő,vagy több munkáltatóval is létesíthet munkaviszonyt.

Számos esetben merülhet fel olyan igény, hogy egy munkavállalót több munkáltató is foglalkoztathasson. Ide tartozik többek között az az eset is például, amikor a munkavállaló fizikailag egy adott (munka)helyen teljesíti a tevékenységét, de több munkáltató részére. Így különösen akkor, ha például egy cégcsoporton belül egy speciális szakértelemmel bíró munkavállalót foglalkoztatnak, akinek időnként más tagtársaságok is adnak feladatot.

Kiemeljük, hogy ebben az esetben egy munkajogviszonyról van szó, azaz a munkavállaló a több munkáltatóval nem külön-külön köt munkaszerződést, illetve létesít munkaviszonyt.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A több munkáltató által létesített munkaviszony szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 195. §-a szabályozza. Ahogy a fentiek alapján is látszik, ennek az atipikus foglalkoztatási formának a lényege az, hogy egy munkavállaló több munkáltatóval áll egyidejűleg, egyetlen jogviszony keretében munkaviszonyban.

Az Mt. szabályai szerint a munkaszerződés tartalma alapvetően megegyezik az Mt. 45. §-ában foglaltakkal, s ennek megfelelően a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. Ezen felül pedig a felek a munkaszerződésben az egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg egymással. Ettől a szabálytól, a jogszabály felhatalmazása alapján azonban a felek megállapodása, illetve a munkáltató kollektív szerződése is eltérhet.

Több munkáltató általi foglalkoztatás esetén rögzítenie kell – jogszabály alapján – a munkaszerződésben a feleknek, hogy melyik munkáltató lesz köteles teljesíteni a munkabér-fizetési kötelezettséget és biztosítottként bejelenteni a munkavállalót.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 8. §-a szerint több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. A kijelölt munkáltató köteles bejelenteni az illetékes adóhatóság részére a további foglalkoztató(k) adatait, a jogviszony kezdetét és befejezését. A jogszabály szerint, amennyiben nem jelölnek ki egy munkáltatót, úgy a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető.

Természetesen a munkáltatók egymás között minden korlátozás nélkül megállapodhatnak a munkavállaló részére kifizetett bér és közterhek megosztásáról. Emellett a munkáltatóknak célszerű megállapodniuk és a munkavállalót tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről is.

A jogszabály rendezi azt a kérdést is, hogy a munkáltatók a munkajogi igények kapcsán hogyan felelnek a munkavállaló felé. Az Mt. alapján a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. Így tehát a munkavállaló bármelyik – a munkaviszonyban lévő – munkáltatójával szemben felléphet, függetlenül attól, hogy azok hogyan rendezték maguk között a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését.

Végül a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban elmondható, hogy az általános szabályok szerint bármelyik munkáltató, vagy a munkavállaló is megszüntetheti. Így például az egyik munkáltató felmondása esetén a felmondás alapesetben a munkaviszonyt megszünteti a többi munkáltató vonatkozásában is. A felek ettől azonban eltérően is megállapodhatnak a jogszabály felhatalmazása alapján, például annak kikötésével, hogy minden munkáltató csak a maga vonatkozásában jogosult a jogviszonyt megszüntetni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja