Törvényességi felhívást kapott a cége? Érdemes odafigyelni a határidőkre!

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.03.13 | Cégjog

Sok korlátolt felelősségű társaság nem tett eleget a kötelező törzstőke felemelési kötelezettségének, ezért a cégbíróságok sorra indítják a mulasztó cégekkel szemben a törvényességi felügyeleti eljárásokat. Érdemes odafigyelni a határidőkre, mert ha nem lép időben a társaság, az súlyos következményekkel járhat!

A korlátolt felelősségű társaságok számára a kötelező törzstőke felemelésére meghatározott határidő már lassan egy éve lejárt, így a cégbíróság felügyeleti jogkörében eljárva sorra indít törvényességi felügyeleti eljárásokat a mulasztó cégekkel szemben.

Fontos, hogy a cégvezetők, illetve a cégek tagjai tisztában legyenek a törvényességi felügyeleti eljárásban meghatározott határidőkkel, illetve a mulasztás jogkövetkezményeivel, amelyek igen súlyosak lehetnek mind a cégre, társaságra, mind a tagokra nézve is. De mi is a törvényességi felügyeleti eljárás célja? A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse.

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a cégbíróság az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidőn belül írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a végzésben foglaltakat, illetve ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértő állapotot szüntesse meg.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Fontos, hogy főszabály szerint a cégbíróság a meghatározott határidőt egy alkalommal a cég kérelmére további 30 nappal meghosszabbíthatja, így összesen 60 nap állhat rendelkezésre a szükséges intézkedések megtételére. Lényeges azonban, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet még az eredeti határidő lejárata előtt kell előterjeszteni.

Mit tehet a cégbíróság, ha a cég nem tesz eleget a törvényességi felhívásban foglaltaknak?

  • A céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja.
  • Ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, akkor összehívja a cég taggyűlését.
  • Ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki.

Fontos, hogy a cégbíróságnak a felhívás közlésétől számított legkésőbb 90 napon belül valamelyik törvényességi felügyeleti eszközzel élnie kell.

A végső szankció, amit a cégbíróság alkalmaz – ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be – az, hogy a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást.

Milyen intézkedésekkel tehet eleget a cég a törvényességi felhívásnak, ha az a törzstőke kötelező felemelésére irányul (a minimális 3 millió forintra)?

Vagy felemeli a törzstőkét (itt nem csak az „azonnali” készpénzbefizetés lehetséges), vagy pedig dönt arról, hogy átalakul betéti társasággá vagy közkereseti társasággá, illetve végső esetben a taggyűlés dönt a társaság végelszámolásáról.

Fontos, hogy a társaság a megfelelő határidőben meghozza a szükséges döntést (és a szükséges cégeljárást is megindítsa), mert a társaság kényszertörlése esetén a cégbíróság (főszabály szerint) eltiltja a társaság ügyvezetőjét és többségi befolyással rendelkező tagját.

Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, tehát súlyos következményei lehetnek a mulasztásnak.

Cégügyeivel kapcsolatosan forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja