Tudtomon kívül szereplője lettem egy filmnek. Mit tehetek?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Bognár Ildikó | 2022.02.24 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Szomszédai, ismerősei egyszer csak elkezdenek gratulálni Önnek a televízióban való szerepléséhez, amelyről Önnek eddig tudomása sem volt. Majd kiderül, hogy egy napi sorozat egyik jelenetének hátterében látható, amely miatt ismerősei azt feltételezték, hogy statisztának jelentkezett, s sikeresen fel is vették, ám erről szó sem volt.

Bizonyára olyan helyszínre tévedt, ahol épp filmforgatás zajlott, ám Ön erről mit sem sejtett, hiszen előzetesen nem hirdették meg, hogy aznap, abban a bizonyos időben, amikor arra járt, épp filmforgatás lesz.

Mit tehetünk olyan esetekben, amikor tudtunkon kívül felhasználják a rólunk készült felvételt?

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvünk a személyiségi jog általános védelmét rögzíti, ezen felül pedig egyes részletszabályokat is megállapít, úgymint a képmáshoz és hangfelvételhez való jogot. A képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában sérelemdíj követelhető. Egyebekben a képmás rögzítésére adott engedélynek kifejezettnek és határozottnak kell lennie, s ezen engedélyt nem lehet kiterjesztően értelmezni. Annak bizonyítása, hogy engedély hiányában történt a rögzítés, nem az érintettet terheli; a jogsértőnek kell bizonyítania, hogy a felvétel jogszerűen, engedély birtokában történt. Amennyiben pedig a felvételt készítő ezt nem tudja bizonyítani, úgy az érintett javára dől el a kérdés.

Vannak olyan esetek is, amikor nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvételkészítéshez. Ilyen eset például, amikor valaki nyilvános közszereplésen, tömegfelvételen vesz részt, hiszen ilyenkor számolni kell azzal, hogy képmását, hangfelvételét megörökítik. Érdekesség, hogy a képmás nem csupán fotótechnikai eszköz útján rögzíthető, hanem például rajz, festmény is szolgálhat a rögzítés egyik eszközéül. Tehát ha valaki festményt készít rólunk a tudtunkon kívül, és megvételre kínálja azt, az is kimeríti a személyiségi jogaink megsértését.

Na már most, ha egy film forgatásáról beszélünk, az nem számít közszereplésnek, s ebben az esetben igenis érvényes az a szabály, miszerint az érintett hozzájárulása szükséges, sőt mivel valamelyest hozzátesz az elkészült termékhez – azaz a rögzített jelenethez –, így még pénzbeli juttatásra is jogosult, ahogyan arra jogosultak a statiszták, színészek is.

A Ptk. 2:51. § kimondja, hogy az eset körülményeihez képest többek között kérhető

  • a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása, 
  • a jogsértés abbahagyása és a jogsértő eltiltása a további jogsértéstől, 
  • a sérelmes helyzet megszüntetése, vagy épp az, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt.

Továbbá az őt ért vagyoni sérelemért sérelemdíj követelhető, amennyiben pedig kárt szenved, úgy kártérítést is követelhet.

Fontos, hogy a fentiek a jogtalan felhasználásról történt tudomásszerzéstől számított 30 napon belül érvényesíthetőek a felvétel készítőjével, valamint annak felhasználójával szemben. Ezen eljárások a törvényszék hatáskörébe tartoznak.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Érdemes tehát tisztában lenni azzal, hogy amennyiben azt tapasztaljuk, képmásunkat vagy a rólunk készült hangfelvételt engedély nélkül felhasználják, a jog védelmet biztosít a személyiségi jogaiban sérelmet szenvedett fél számára. Hiszen az ember képmása és hangfelvétele az ember külvilágban történő, külső megjelenése, amely a személyisége belső sajátosságait vetíti ki, s ezért indokolt ezt a személyhez fűződő jogként elismerni és védeni. Továbbá ezen védelmet az is indokolja, hogy a rögzített személy képe és hangja ne kerülhessen olyan nyilvánosság elé, ahol ő azt nem kívánta közzétenni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja