Ügyvédi letétbe helyezném a pénzemet! Megtehetem?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely Csaba | 2019.09.19 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Az ügyvédi tevékenység igen szerteágazó. Ide tartozik többek között az ügyfelek hatóságok, bíróságok előtti képviselete, a jogi tanácsadás, szerződések, peres és peren kívüli beadványok vagy más okiratok elkészítése, amely tevékenységekhez kapcsolódóan pénz és értéktárgy letéti kezelést is végezhetnek. A jelen cikkünkben az ügyvédi letétkezelés szabályozását mutatjuk be röviden, figyelemmel a pénzletét kezelésre vonatkozó speciális szabályokra.

Az ügyvédi letét legfontosabb szabályait az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) és a Magyar Ügyvédi Kamarának a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzata (Szabályzat) tartalmazza. A Szabályzat rögzíti a letéti szerződések általános, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben rögzített feltételeken túl alkalmazandó további követelményeit, illetve valamennyi letéti fajtára vonatkozó speciális rendelkezést, továbbá a pénzletét átvételének szabályait, illetve a letéti nyilvántartással kapcsolatos előírásokat, valamint a letéti ellenőrzés szabályait is.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján letét alatt, olyan jogviszonyt értünk, amelyben a letéteményes köteles a letét megőrzésére és meghatározott feltételekkel a letevő vagy harmadik személy részére való kiadására. Az ügyvédi letét alatt pedig egy olyan, többnyire háromoldalú jogviszonyt értünk, amelyet a letevő, a letett dolog átvételére jogosult és a letéteményes ügyvéd köt meg egymással. Fontos kiemelni, hogy az ügyvédi letéti szerződést írásba kell foglalni, amelyben a letétkezelés lehet visszterhes, illetve ingyenes is. Pénzletét esetén a letétbe helyezett pénzösszeg kamata vagy annak egy része is kiköthető mint letéti díj. A szerződésben rögzíteni szükséges továbbá az ügyvédi letéti számla, illetve az értékpapírszámla vezetőjét és az alszámla számát, illetve a letét őrzésére szolgáló széfszolgáltatás nyújtóját is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az ügyvédi letét szerepe elsősorban az, hogy elősegítse a felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. A fentiekben kifejtett tevékenységekre utalva az ügyvédek valamilyen dolgot letét céljából a megbízás teljesítéseként, a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére, valamint a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre fogadhatnak el. Ennek megfelelően megkülönböztetünk teljesítési, költség- és őrzési letétet is.

Az ügyvédi letét tárgya pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. hitelkártya), utalvány, értékpapír (pl. részvény), értékkel bíró egyéb vagyontárgy vagy papír alapú okirat lehet. Az Üttv. alapján a letevő ellenőrzési jogát biztosítja az a rendelkezés, mely szerint a pénz, illetve a dematerializált értékpapír minden más pénzeszközétől és értékpapírjától elkülönítve, az ügyvéd letéti számláján, illetve értékpapírszámláján kezelhető. Az ügyvéd pénzletétet csak i) készpénzben, ii) elkülönített letéti számlájára vagy alszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással vehet át. A jogszabály alapján az ügyvéd pénzletétet csak olyan pénznemben vehet át, amelyre letéti számla vagy elkülönített letéti számla megnyitható.

Garanciális rendelkezés a jogszabályban, hogy az ügyvéd a letétet a letét céljától eltérően nem használhatja, azt nem hasznosíthatja, továbbá azt más személy birtokába vagy őrizetébe nem adhatja át.

A letevő letett értékeinek biztonságát szolgálja továbbá az a rendelkezés is, hogy a letéteményes ügyvéd az általa kezelt, a kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét elérő letétek adatait (és azok változását) a hatékony ellenőrizhetőség érdekében a területi ügyvédi kamarák által működtetett elektronikus letéti nyilvántartásban rögzíti. A Szabályzat egyik fontos szabálya, hogy a pénzletét bejelentését tanúsító területi kamarai igazolás másolatát az ügyvéd – az ügyfél erre irányuló kérésére – köteles a letevőnek késedelem nélkül kiadni.

Fontos kiemelni, hogy nem csak az ügyvédek jogosultak üzletszerűen, bankszámlán pénzletétet kezelni, jogszabály alapján ezt a tevékenységet rajtuk kívül a pénzintézetek, pénzügyi és befektetési szolgáltatók, közjegyzők és a bíróságok is jogszerűen végezhetik.

Összegzésül, a fentiek alapján látható, hogy az ügyvédi letét intézménye az egyes jogügyletek, kifejezetten a szerződéses jogviszonyok során képes a pénzfizetési kötelezettségek teljesítésének elősegítése útján megoldást nyújtani a szerződő felek különböző érdekeinek összehangolására.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja